torsdag, februari 07, 2008

Kärnkraftverken blir gamla och det blir personalen också

Stora pensionsavgångar hotar kärnkraftssäkerheten.

"Miljöfara

Pensionsavgångar gör de svenska kärnkraftverken sårbara.
Kärnkraftverken har inga tydliga mål eller specificerade program för att
överföra erfarna medarbetares kompetenser till efterträdarna. Det kan äventyra säkerheten, enligt en rapport från
SKI."
Det är inte bara en möjlig risk, det är ett katastrofhot!

Vi har gång på gång erfarit att säkerhetskulturen i kärnkraftverken är ungefär som i en blomsteraffär.

"Många hundra nyckelpersoner i svenska kärnkraftverk går i pension de
närmaste tio åren. Många har varit med från kärnkraftverkens start. Värdefulla kunskaper går nu snabbt förlorade. Samtidigt har outsourcing och stor rörlighet i vissa personalkategorier gjort företagen beroende av externa konsulter. Vid behov kontaktar anläggningarna fortfarande pensionerade nyckelpersoner över 70 år."
Avveckla de där vattenkokarna omedelbart och ersätt dem med direkt energiomvandling från sol, vind och vatten.

"Ett enda kärnkraftverk (rapporten nämner inte vilket) har tagit ett samlat
grepp om kompetensöverföringen. Man har lagt upp program där mentorer överför
specialkompetenser till utvalda nya medarbetare. Men programmen är generella och saknar både klara mål och metoder för utvärdering. Övriga kärnkraftverk nöjer sig med att låta ny personal gå parallellt med erfaren. Men då är det svårt att veta vad som överförts och att mäta resultatet, anser forskarlaget. Kraven på medarbetarna blir också helt annorlunda när anläggningarna uppgraderas."
Mera i bloggen om energiomvandling här.
Rulla ned förbi detta inlägg som ligger först.

Inga kommentarer: