fredag, februari 08, 2008

Några användbara ascii-tecken

☺☻ ♥♦♣ ♠ •◘○◙ ♂♀♪♫☼ ►◄↕‼ ¶§▬↨↑↓ →← ∟↔▲▼
Tryck Alt + 1 till 31 för ovanstående tecken

Flera användbara tecken:
~0126 €0128 †0134 ‰0137 –0150 —0151 ™0153 µ0181 ¿0191 $36 ü129 â131 ê136 ë137 æ145 Æ146 ô147 Ü154 ø155 £156 Ø157 ƒ159 ñ164 Ñ165 º167 ®169 ½171 ¼172 «174 »175 ░176 ▒177 ▓178 │179©184 ¢189 ß225 ±241 ÷246 °248 ¹251 ³252 ²253 @320 [347 \348 ]349 ^350 _351 |383 à389 ç391 ê392 ë393 è394 ß481 µ486 þ487 Þ488 ¯494 ¾499 ╣697 ║698 ╗699 ╝700 ¢701 ┐703 └704 ┴705 ┬706 ├707 ─708 ┼709 ╚712 ╔713 ╩714 ╦715 ╠716 ═717 ╬718 ð720 █731 ▄732 ¦733 ▀735 ß737

ASCII-tabell

╠═╬╩╦╣ ╚╝╔╗

Inga kommentarer: