lördag, juli 28, 2007

Hjärngymnastik

Klicka på tabellerna så blir det lättare att läsa dem


Sudoku innebar för mig inledningen till mindre läsande och mera rationell hjärngymnastik. Se tidigare inlägg här och här.
Numera har sudoku trängts undan av Kakuro som är en liknande problemlösning men med mera sinnrikhet.
Klicka på rubriken, läs mera och testa.
Till en början såg det hopplöst ut när jag försökte utan att ta reda på hjälpmedlen som egentligen bara handlar om att det finns max- och min-tal.

Under vägledning av dotter Karins klokhet har jag utvecklat min förmåga att lösa dessa kluriga problem.

En eller flera av sffrorna 1-9 ska finnas i en rad eller kolumn. Ingen siffra får förekomma mer än en gång, precis som i sudoku.

1+2+3 = 6 alltså är 1+2+4=7
1+2+3+4 = 10 alltså är 1+2+3+5=11 och 1+2+3+6 eller 1+2+4+5=12
1+2+3+4+5 = 15 alltså är 1+2+3+4+6=16 och så vidare
1+2+3+4+5+6 = 21
1+2+3+4+5+6+7 = 28
1+2+3+4+5+6+7+8 = 36
1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45
8+9=17 alltså är 7+9=16
7+8+9=24 alltså är 6+8+9=23
6+7+8+9=30 alltså är 5+7+8+9=29 och så vidare
5+6+7+8+9=35

Med hjälp av tabeller för talkombinationsmöjligheter kan man klura ut även det svåraste kakuro. klicka på tabellerna högst upp så blir de tydligare
Finessen med kakuro är att man kan ha ett i fickan jämt. Ta fram det och grunna fem eller femton minuter. Avbrotten gör inte nöjet mindre.

Det här skrev jag för nästan fyra år sedan. Uppdatering 2011-02-13. Numera behövs inga tabeller. Sifferkombinationerna kommer automatiskt.

Inga kommentarer: