söndag, juli 08, 2007

Biobränslegenombrott?

"Ny teknik" gör etanol av sågspån och matrester. Sverige leder utvecklingen av andra generationens biobränslen."

Svampar som effektivt nyttiggör avfallet och ger oss ett miljövänligt bränsle, låter som en dröm, men ser nu ut att bli en realitet som gör oss mindre oljeberoende.


"Anita Sellstedt kombinerade de två svamparna med jäst och testade sin nya metod på rester från tillverkning av pappersmassa. Resultatet blev dubbelt så mycket etanol som med vanliga metoder. Hemligheten ligger i att svamparna, tillsammans med jästen, kan bryta ned mer av träet till etanol."

Utvecklingen av etanol som fordonsbränsle har sett ut att leda till ett överutnyttjande av odlingsbar mark som behövs för livsmedelsproduktion. En effektivare energiomvandling med avfall som huvudråvara, är ett enormt steg framåt i fossilbränsleavvecklingen.


Om den nya tekniken håller kan avverkningen av regnskogarna hejdas eftersom de röjs för att frigöra odlingmark. Incitamentet för den naturskövlingen minskar påtagligt när det blir billigare att utnyttha avfall som energiråvara.

"Cellulosa finns i alla växter. Den bildar de fibrer som bygger upp växternas cellväggar och ger växterna stadga. Cellulosan innehåller mycket energi; det är framför allt därifrån som värmen och ljuset kommer i en vanlig brasa."


"- Vi kan i dag få ut ungefär 25 procent av energin i växten i form av etanol. Men om tillverkningen kombineras med ett kraftvärmeverk kan vi ta tillvara på 80 procent av energin, säger Sune Wännström."

Klicka på rubriken och studera energifakta om biobränslen.


Inom tio år kan vårt oljeberoende vara reducerat till noll!

1 kommentar:

Anonym sa...

Ett bra exempel på när sprit och bilkörning verkligen hör ihop;)