fredag, juli 06, 2007

Lagring av koldioxid

Vi behöver en förkunnare som förklarar för oss hur våra efterkommande kommer att få lida för våra försummelser.
Helvetet kanske inte fryser om vi fortsätter
med vårt byggande på ett gigantiskt växthus,
men våra efterkommande kommer antagligen
att önska oss dit om vi inte skärper oss.

Tar vi tag i miljöproblemen nu, kanske vi
kan lämna över en planet med hyfsade
livsbetingelser till våra efterkommande.

Det som människorna i Småland och Skåne upplever nu, kanske bara är början på effekterna av vår miljöskövling. Tvära kast i vädret gör att regnet ställer till med förödande skador på en del platser i världen medan värmen och torkan bränner marken i andra områden. Snart kommer ordet "miljöflyktingar" att vara en realitet.

Jag hörde på nyheterna i morse att det företag som kan visa upp bevis på att de har separerat och lagrat koldioxid, kan få detta tillgodo genom att sälja sina utsläppsrätter. Klicka på rubriken och läs om koldioxidlagring.

Mera om förslaget här.
På eftermiddagen vaknade Vetenskapsradion till.

Jag är skeptisk eftersom det innebär att vi på samma sätt som med kärnkraftavfallet, dumpar problemet på våra efterkommande. Det går inte att binda koldioxiden på ett stabilt sätt över sekler. Det som grävs ned kommer förr eller senare upp. Det avfall vi genererar måste vi oskadliggöra här och nu. Allt annat är ett cyniskt risktagande med en framtida oviss vetenskapsutveckling som insats.

Ett av många bra sätt att minska koldioxidutsläppen, är att sluta kolsyra våra drycker. Den koldioxid som släpps ut när du rapar efter att ha druckit kolsyrad läsk, är inte tillsatt. Den är genererad i en kemisk process efter förslutningen och är alltså ett nettotillskott. Ett stort nettotillskott.

Norrmännen tror att koldioxiden ska oskadliggöras om den får ligga tillräckligt länge i havsbotten. Läs här om den hypotesen.

Citat SLU "Koldioxid är en nödvändig byggsten i fotosyntesen. När koldioxidhalten i atmosfären stiger, kan fotosyntesen och växtproduktionen därmed också förväntas öka. Koldioxid är samtidigt en växthusgas och medverkar därför även till att det blir varmare på jorden, vilket i sin tur påverkar växterna."

SLU om fotosyntes.
Wiki om klorofyll.

Läs här om hur felaktigt skogsbruk ökar koldioxidutsläppen.
"– Inom de närmaste fyra åren kommer skogsförstöringen att pumpa ut lika mycket koldioxid i atmosfären som allt flyg hittills och fram till 2025. Skogen erbjuder den enskilt bästa möjligheten att omedelbart och kostnadseffektivt motverka de katastrofala hoten mot klimatet."

Inga kommentarer: