måndag, juli 30, 2007

Orkaner


Klicka på rubriken samt bilden och bli påmind om hur orkanen Katrina ödelade New Orleans den 29 augusti för två år sedan.

Nu startar orkansäsongen igen och med tanke på det besynnerliga vädret denna sommar, kanske vi bör hålla i hatten även i Sverige.

En ny forskningsstudeie bekräftar att klimatförändringen gynnar orkantillväxt.

Citat SvD: "Studien har gjorts av Greg Holland vid the National Center for Atmospheric Research (NCAR) och Peter Webster vid Georgia Institute of Technology och publiceras idag elektroniskt på Proceedings of the Royal Society of London."

"Erland Källén, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, understryker att studien ligger i linje med ett påpekande från FN:s klimatpanel IPCC i februari i år om sambandet mellan förhöjda ytvattentemperaturer och den stora ökningen av antalet orkaner från mitten av 1990-talet."

Mera om orkaner här.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Hur var det förra året nudå? ^_o

Germund sa...

Gammal mans minne är kort, men jag har för mig att orkanerna stannade över Atlanten då.

Anonym sa...

När det gäller denna s.k. studie kan det vara intressangt att se vad en av världens ledande forskare på området har att säga --Chris Landsea of the National Hurricane Center:

The work, he said, is “sloppy science that neglects the fact that better monitoring by satellites allows us to observe storms and hurricanes that were simply missed earlier. The doubling in the number of storms and hurricanes in 100 years that they found in their paper is just an artifact of technology, not climate change.”

Germund sa...

Det är utan tvivel så att vår ökade observationskapacitet har påverkat statistiken, men det förändrar inte synen på det naturliga sambandet mellan uppvärmt havsvatten och kraftiga orkaner.