söndag, januari 14, 2007

Klimatförändringen - Växthuseffekten

Klicka på rubriken och läs ännu en artkel om det skrämmande framtidsperspektiv som knappast längre är en hypotes utan ett reellt hot.

Tidigare om klimatförändringen
http://germundandersson.blogspot.com/2007/01/klimatfrndringen.html


Artikelcitat: "Det låglänta Bangladesh, där vatten- och väderrelaterade katastrofer alltid varit en del av vardagen, har drabbats av tätare och intensivare översvämningar i takt med den globala uppvärmningen. Glaciärerna i Himalaya smälter snabbare och ökar vattenmängden i landets hundratals floder. Situationen förvärras av att monsunregnen blir allt häftigare."

"Bangladesh är med sina 150 miljoner invånare åttonde folkrikast i världen, och består till stor del av ett gigantiskt deltaområde som ligger bara sex meter över havsnivån. Det tätbefolkade landet producerar mindre än en tiondels procent av växthusgaserna men drabbas hårdare än något annat land av klimatförändringens effekter.Bangladeshs internationellt mest kände klimatforskare, Atiq Rahman, målar upp ett katastrofalt scenario för de närmaste hundra åren. Vattennivån i havet kan komma att stiga med upp till en meter samtidigt som de tropiska ovädren och översvämningarna blir fler. På sin stora väggkarta kryssar han över den södra delen av landet. Kustlinjen kommer i framtiden att ligga betydligt längre norrut. - En fjärdedel av Bangladesh försvinner under vattnet, bara enstaka öar kommer att sticka upp, landets centrala delar kommer att drabbas av mer omfattande översvämningar samtidigt som torka blir ett svårt problem i norra Bangladesh, säger Atiq Rahman, som leder Bangladesh Center for Advanced Studies."

"- Massflykten från kustområdet kommer sannolikt att börja om mellan 20 och 30 år. Med den snabba befolkningstillväxt vi har handlar det då om 35 miljoner människor som kommer att förvandlas till klimatflyktingar. Det finns ingen möjlighet att alla kan stanna här. Människor måste evakueras till andra länder, säger Atiq Rahman."


Min personliga analys:

35 miljoner människor tvingas fly från Bangladesh.

I området mellan Stilla Havet och Indiska Oceanen, finns Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Papa Nya Guinea och Mikronesien. Där bor 300 miljoner människor. Många av dem kommer också att tvingas lämna sina byar på grund av havsnivåhöjningen.

Sannolikt finns det inga möjligheter att förhindra en total humanitär katastrof om inte befolkningen i de hotade områdena redan nu får hjälp med att flytta till nya säkra platser.

Detta är något för Förenta Nationernas nye generalsekreterare att ta tag i nu. I morgon kan det vara för sent.


Uppdaterat 17/1 - Oljebolagens ledare erkänner att deras produkter medverkar till växthuseffekten. Vilken enastående skarpsynthet!
http://www.sr.se./cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&Nyheter=1&artikel=1148838


Inga kommentarer: