söndag, januari 07, 2007

KlimatförändringenKlicka på rubriken och läs om en effekt av klimatförändringen.

Klicka på den övre bilden och se hur lupiner och andra blommor, börjar spira i rabatterna en solig januaridag 2007.

Klicka på den nedre bilden, som är tagen ur artikeln, så blir den tydligare.


Artikeln visar hur villkoren på Grönland förändras. Isbergen kalvar och massor med mindre isklumpar driver omkring och smälter i rask takt. Isen lägger sig inte längre efter kusten. Glaciärerna minskar i volym. De gamla isbergen påverkar inte havsnivån, men när glaciärerna smälter och kalvar, bildas nya isberg och havet tillförs mera vatten. Havsnivåhöjningen kommer att drabba kustboende i hela världen mycket hårt.

2007, ett rekordvarmt år.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=602432

Ökenspridningen drabbar flera miljoner redan utsatta människor.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=598436

Inga kommentarer: