tisdag, mars 07, 2006

Spiritismen i Bibelns ljus 1924
Vilka äro ”andarna i fängelset” och varför äro de där?

Satan vet väl, att de, som förneka hans tillvaro, kunna icke vara rädda för hans makt och inflytande, ej heller på vakt mot hans illfundighet och bedrägeri.

Ingen överraskning, att Satan och de fallna änglarna, hans kamrater i det onda, veta mycket mer än människor angående många angelägenheter i livet. Vi böra minnas att de av naturen äro av en högre ordning än människor ty människan gjordes lite lägre än änglarna.

Varen nyktra och vaken, ty eder vedersakare djävulen går omkring som ett vredgat lejon och söker vem han må uppsluka. Stån honom emot, stadiga i tron!

Vad skola vi tänka om arten hos spiritismen, med andeknackningar, borddans, andeföreteelser och så vidare? Kunna de fakta som icke äro något svek utan verkligheter, förklaras genom naturens lagar?

Vilka äro de väsen som åstadkomma dessa under? Gud och hans heliga änglar kunna ej verka bakom dessa usla under, en osund nyfikenhets föda, ej heller kunna de ställa sig själva till fromma människors förfogande för att utnötas som apor vid en förevisning.

De andar som frammanas vid seanserna, äro fördärvade andar. Dessa lögnaktiga andar föregiva att de äro de hädangångnas själar, men vem kan tro deras vittnesbörd om de äro lögnaktiga andar?

Spiritisterna göra anspråk på att spiritismen är det nya evangelium, som ska inom kort omvälva världen i socialt, religiöst och politiskt avseende.

Ett system som börjar med lätta, menlösa, lekfulla och obetydliga handlingar och förbindelser, men som slutar med att förleda sina efterföljare till att förneka och förkasta Guds ord, är ett bevis på att det finns ett stort syftemål under alla dessa fantastiska knep, samt att den gamle ormens kraft, som är en lögnare från begynnelsen, torde stå bakom alla dessa lekfulla och obetydliga meddelanden, vilka genom att egga nyfikenhet och skapa förtroende, invagga de ärliga men lättledda kritiklösa själarna till sömn, till dess de ödesdigert omringats av fienden till all rättfärdighet.

Många som börja med spiritism som en roande lek, hava funnit att den varelse som styr den, vet mer än de själva, och hava blivit Satans lärjungar.

Tillåt därför aldrig en ande att befalla dig göra vad ditt omdöme icke kan godkänna, vilket löfte än förenas därmed. Endast onda andra vilja bruka ett sådant tillvägagångssätt.

Andarnas mål är att taga plats i mänskliga kroppar.

Endast få, veta huru verksam spiritismen nu är, och hur den småningom lever upp på nytt.

Knackning-, skriv-, borddans- och även materialisationsprov äro endast begynnelsestadier hos spiritismen och utgöra icke andarnas slutmål.

Trogen sin karaktär som en bedragare börjar Satan alla sådana svek med utvärtes fromhet. Han sätter bete på kroken när han fiskar människor.

Vi har alla skäl att tro att de fallna änglarna lärt åtskilligt under loppet av de sista fyra tusen åren, och att de i vår tid hava en mycket större makt, trots sin fångenskap.

Vi äro böjda för att tro, att gräshoppsplågorna och de otaliga andra plågor, som hemsöka lantbrukaren, så väl som de sjukdomsbaciller, som angripa människor och djur, äro verkningar av samma onda makter.

Utom all fråga äro Satan och hans legioner lika mäktiga och villiga som någonsin att göra all den skada, som Gud i sin visdom finner lämpligt att tillstädja dem göra.

Alla veta, huru uppenbarelseboken förutsäger, att plågor skola komma över världen vid slutet av denna ålder.

Låt oss dock alltid ihågkomma att Herren sörjer för de sina och bevarar dem från varje olycka, som icke skulle bringa dem någon värdefull lärdom.

Det synes klart att andarna i fängelset, äro de andevarelser vilka voro olydiga under Noas dagar, och vilka Gud därför fängslade eller berövade en del av deras förra frihet och privilegier.

Jesu lidande, död och uppståndelse samt hans levnadslopp, fungerade under de tre dagar Jesus var död, som en predikan för alla dessa fallna änglar, dessa fängslade andar och de sågo ett exempel på lydnad ända intill döden. De sågo den lön han fick för sin lydnad: uppståndelse som ett andeväsen med gudomlig natur.

Viljans fullständiga underkastelse under Guds vilja, enligt hans ord, är alldeles nödvändigt för att kunna övervinna världen, köttet och djävulen.

6 kommentarer:

Göran Koch-Swahne sa...

Mod skall till!

... stod det på handduken med bild på rakkniv och strigel.

Här fordras ett magiskt sinnelag och humorlöshet ;=)

Germunds Blog sa...

Det var en spännande resa att läsa om alla de böcker som jag recenserat med författarnas egna ord lite omstuvade, efter respektfull nedkortning.

De flesta av böckerna var väldigt inspirerande, men denna, om spiritismen, var aningen ruggig.

Min far var alltså 30 år när spiritismen upplevdes som ett stort hot mot kristendomen.

Idag finns bara fundamentalismen som hot och där hoppas jag att de inte pysslar med onda andar;)

Göran Koch-Swahne sa...

Var inte så säker på det!

Jag har läst en del Agatha Christie senaste året (aldrig gjort det förut), och hon har en hel del gliringar åt spritism och seanser, osv, så detta var nog något stort i 20-talet, på ett sätt som vi inte kan tänka oss idag.

Germunds Blog sa...

Agatha Christie är en fantastisk samtidsreferent. Jag har alla böcker som översatts till svenska utom tre.

Min lista

4.50 från Paddington. ABC-morden. Begravningar är farliga. Cyankalium och champagne. Den flygande döden. Den gula hästen. Den mystiske Mr Quinn. Destination okänd. Dolken från Tunis. Död mans fåfänga. Döden till mötes. En bra kväll för mord. En ficka full med råg. En dos stryknin. En flicka kom till Bagdad. Ett karibiskt mysterium. Ett mord annonseras. Ett sting i tummen. Fem små grisar. Hemligheten på Chimneys. Hercules Poirots jul. Högt vatten. Katt bland duvor. Klockan K. Konstiga huset. Korten på bordet. Liket i biblioteket. Långa skuggor. Mordet i prästgården. Mordet på orientexpressen. Mord för finsmakare. Mord i Mesopotanien. Mord kl 5. Mord per korrespondens Mord på ljusa dagen. Mord är lätt. Mrs MacGuinty är död. Mysteriet på blå tåget. Mördande seans. Mörk Brygd. N eller M. Nemesis. Oändlig natt. Poirots små celler. Prisad oskuld. Ridå. Samvetskval. Skospännet. Spegeln sprack från kant till kant. Slutet blir döden. Tio små negerpojkar. Tragedi i tre akter. Tredje flickan. Tretton vid bordet. Trick med speglar. Varför bad de inte Evans. Vem var den skyldige ?

Göran Koch-Swahne sa...

Jag har lagt märke till 3 saker.

Hennes personer är gamla. Och som hon börjar skriva i sent 20-tal, betyder det att de är födda på 1850- eller 60-talet.

Hon bryter rätt som det är, fiktionen på ett "postmodernt" sätt.

Man får inte de avgörande ledtrådarna :(

Germunds Blog sa...

Det är just det jag uppskattar med Christie. Hjärnan får arbeta på flera nivåer medan jag läser. Den utelämnade informationen, gör att jag måste försätta mig på brottsplatsen och själv lägga pussel med det jag fått veta. Alla förklaringar kommer dessutom i slutet. Åtminstone om det är en bok med Hercule Poirot.