torsdag, oktober 28, 2010

Kärnkraften opålitlig nu och i framtiden

Klicka på bilderna så blir de större
En svensk kärnkraftsreaktor har en effekt på cirka en gigawatt och vi har tio reaktorer som sällan är i drift samtidigt eftersom de drabbas av ständiga svårlösta driftstörningar. Enligt riksdagsbeslut 1980 skulle samtliga reaktorer vara stängda senast i år 2010.

Riksdagsbeslutet kunde dock inte verkställas eftersom korrumperade politiker och politruker i alla berörda verk och myndigheter såg till att utvecklingen av alternativ energiomvandling saboterades.

Nu börjar dock de stora elbolagen att vakna och Vattenfalls vindkraftsanläggning utanför Englands sydkust ger 0,3 gigawatt. Tre sådana motsvarar effekten i en kärnkraftsreaktor.
Kärnkraftskramarna blir väldigt irriterade när reaktordriftsäkerheten ifrågasätts, men efter de senaste dagarnas exponering, måste till och med de erkänna att den svenska kärnkraftsindustrin är uselt administrerad.  och tekniskt bristfällig.
SvD
Teknik360

Om kärnkraftsomröstningen som ledde till riksdagsbeslut 1980:


Det fanns tre olika alternativ att välja mellan. Linje 1 och linje 2 sågs som ja-alternativ medan linje 3 var ett nej-alternativ. Flest röster fick linje 2, som tillsammans med linje 1 fick nästan 60 % av rösterna. Så här stod det på deras röstsedlar: "Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd.

För att bland annat minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst tolv kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift."

Folkomröstningen 1980 gällde inte tidpunkten för avvecklingen, men i det riksdagsbeslut som togs efter folkomröstningen kom 2010 att bli det år till vilket kärnkraften skulle vara avvecklad. 1997 kom socialdemokraterna, centern och folkpartiet överens om att ta bort år 2010 som slutdatum för kärnkraftsavvecklingen samt att Barsebäcks två reaktorer skulle stängas. Det finns idag inga politiska beslut som anger tidpunkten för avveckling av resterande svenska reaktorer.
 • Ringhals kärnkraftverk
  • Ringhals 1 (kokvattenreaktor, 860 MW, driftstart 1976)
  • Ringhals 2 (tryckvattenreaktor, 870 MW, driftstart 1975)
  • Ringhals 3 (tryckvattenreaktor, 920 MW, driftstart 1981)
  • Ringhals 4 (tryckvattenreaktor, 910 MW, driftstart 1983)
 • Oskarshamns kärnkraftverk
  • Oskarshamn 1 (kokvattenreaktor, 500 MW, driftstart 1972)
  • Oskarshamn 2 (kokvattenreaktor, 630 MW, driftstart 1975)
  • Oskarshamn 3 (kokvattenreaktor, 1200 MW, driftstart 1985) 1450 MW efter effekthöjning 2009
 • Forsmarks kärnkraftverk
  • Forsmark 1 (kokvattenreaktor, 1018 MW, driftstart 1980)
  • Forsmark 2 (kokvattenreaktor, 1028 MW, driftstart 1981)
  • Forsmark 3 (kokvattenreaktor, 1230 MW, driftstart 1985)

Inga kommentarer: