onsdag, oktober 13, 2010

Rökning - en hjärtefråga

Tidningen Dagens Medicin skriver om hjärtinfarktpatienter som inte slutar röka och till min förfäran ser jag att Enköpings sjukhus tydligen är sämst i landet på att motivera oss att leva ett sundare liv. SvD

Det förvånar mig eftersom min erfarenhet av vården i Enköping, är att personalen engagerar sig på ett personligt plan och gör sitt bästa för att informera om vilka riskfaktorer som är klokast att undvika.

I Falun är 88% av infarktpatienterna rökfria ett år efter sjukdomsattacken medan bara 27% av Enköpings infarktdrabbade visar att de har sjukdomsinsikt.

Hjärt-Lungfonden
Citat: "Rökning är en av de största riskfaktorerna för skador i hjärta och kärl. Den som slutar att röka förbättrar avsevärt förutsättningarna för att leva ett längre och friskare liv. Till exempel har risken för att drabbas av hjärtinfarkt halverats efter ett års rökstopp."

En rökare som blir sjuk av sitt missbruk, är en människa i nöd och människor i nöd ska naturligtvis ges en hjälpande hand


Det är dags för ett lyft i (ur) denna stinkande och hälsovådliga ovana.

Inga kommentarer: