söndag, oktober 10, 2010

Ledig sida


3 kommentarer:

JemyM sa...

"ett land som har präglats av kristna dogmer under 1000 år"
"ingen annan religion har samhällsanpassats i takt med att mänskliga rättigheter blev norm"

Du sammanfattar tankefelet.

Så länge utbildningen är ickekonfessionell och kräver faktaunderlag kan inte svensk skolundervisning presentera kristendom så som folk vill ha den. De måste presentera kristendomen som den faktiskt är. Detta gör den gemene svenskens tro av vad kristendom handlar om samt den Svenska Kyrkan till en parantes.

Kristendom är nämligen inte vad Svenskar ofta blivit presenterade. Det finns nästan inte ett uns av 1800-talets Svenska kristendom kvar idag, den återfinnes endast i frikyrkor och sekter. Sverige är mot vad folk fått lära sig inte en produkt av kristendom. Svensk kristendom är snarare en produkt av Sverige. Landet har reformerats från rötterna upp under 1900-talet (mycket tack vare socialistiska och liberala influenser) och mainstreamkristendomen har anpassats till detta nya samhälle i överlevnadssyfte. När man lär sig om kristendomen historiskt, innehållsmässigt och internationellt, hittar man värderingar och kulturella mönster som är väsenskillda det de flesta idag tar för givet.

Religionen upplevs helt enkelt främmande. Att faktiskt lära sig om kristendomen är en av de vanligaste skälen till att folk lämnar den. Det finns många studier som visar att ju mer folk sätter sig in i vad religionen handlar om och en faktabyggd studie av dess bakgrund, ju mindre vill folk stödja den.

Ökade studier av kristendomen är alltså kristendomens död.

Många världsledande ateister har uppmärksammat denna effekt och förespråkar mer religionsstudier i skolan.

Anonym sa...

Mycket bra skrivet!

Instämmer helt och fullt.

Kristendomen måste självklart få ta plats i ett land med kristen tradition.

Hur skulle motsvarande krav bli emottaget i ett land som har Islam som religion?

Inte svårt tänka sig....

Varje människa har rätt att själv bestämma om man vill ägna sig åt religion eller inte.

Vilken tro man har, på en Gud eller ingen alls måste vara var och ens personliga ställningstagande.

Vi har alla olika intressen, saklig information behövs för att kunna välja det som passar mig.

Varför får man inte ha skolavslutningar i våra vackra kyrkor längre?
Likaväl där som i en annan lämplig samlingslokal. Man är väl som muslim inte kristen för att man som skolelev deltar i en terminsavslutning i en svensk kyrka?

Vi är fria själar och känner själva vilken andlig och lekamlig spis som smakar bäst.

Så borde det vara, men många, många människor på vår jord tvingas in i mallar av samhälle, religion och diktatorer på olika nivåer...

Hälsningar
Fågelvännnen

Germund sa...

Den här kommentaren försvann utan min medverkan, men jag hann kopiera den.

Anonym skrev:

Det mest intressanta frågan är väl om man i en demokrati kan tillåta grupperingar, som med hänvisning till något dokument eller teori, kan få tillåtelse att bära sig illa åt mot alla som inte delar dessa gruppers åsikter.
Problemet som jag ser det är att man med begreppet ”religion” döljer att lärorna i själva verket är totalitära fascistiska läror.

Man brukar anklaga fascister för att man ser upp till den starke mannen som ledare, som man kan vända sig till och som skall lösa allsköns problem.
Vad vi har i religionerna är just detta – en hyllning till den starke ledaren – om vi sedan kallar ledaren överstepräst, påve, gudfader eller gud är ointressant.

Om vi exempelvis har en grupp, som anser att Adolf Hitler är guds utsände på jorden och som skapar en rörelse som har sammankomster för att hylla och hedra detta är en religion i den strikta mening som man tillskriver religioner.
En sådan religion skulle genast motarbetas.

Vad som är riktigt oroväckande är att en hyllning till ”den starke mannen” anses vara tillåten, bara man kallar rörelsen för kristen, islamisk eller judisk religion. (Eller för den delen hinduisk religion.)

Egentligen borde begreppet religion bytas ut mot begreppet livsåskådning i lagtexterna och religiösa föreningar likställas med andra föreningar.
Då skulle vi ha möjlighet att bemöta hot mot demokratin på samma sätt oavsett var hotet kommer ifrån.

Att hota människor med eller lova människor något de inte kan kontrollera, såsom himmel eller helvete, är en ypperlig demagogisk idé som religionerna väl har utvecklat.
Att sedan ge det övernaturliga fenomenet ansvaret och sig själv makten har religiösa ledare och andra typer av ledare kunnat styra och ställa och terrorisera och utplåna människor och folkgrupper.
Religion är den ultimata affärsidén.
Att sedan utkräva beskyddarpengar, även kallat tionde inom vissa religioner, för att upprätthålla affärsidén är ju lukrativt.

I praktiken anser alla religioner att alla som inte tror på den egna läran hamnar i helvetet och bara de som tror på den egna läran och är "rättläriga" kommer till himlen.

Om alla religioner har rätt kommer ALLA att hamna i helvetet.
ALLA troende är ateister.
Alla som inte tror på andra religioner är således ateister i förhållande till andra religioner än den egna.

Icke-religiösa och a-teister och naturalister anser att alla hamnar i jorden och eftersom hjärnan - det de religiösa av någon underlig anledning kallar själ – bara är en del av kroppen så hamnar även den i jorden och blir en del av det eviga kretsloppet.

Så slutsatsen borde bli att ALLA religioner har fel och att de s.k. skriftlärde inte vet någonting om existensen efter döden utan bara gissar och försöker få människor att underordna sig deras påbud i rent maktsyfte.