tisdag, januari 12, 2010

Skrotning av uttjänta fartyg


Klicka på bilderna så blir de störreSom vanligt, kickade nyhetsuppläsaren på Dagens Eko igång min omvärldsanalys denna kalla morgon.

Nu handlade det om hur barn tvingas arbeta med nedmontering av uttjänta fartyg i Bangladesh. Lyssna! - Klicka på rubriken och läs mera om fartygsskrotning.
Runt 700 stora skepp demoleras varje år i Bangladesh. De allra flesta kommer från EU-länderna, USA och Japan. Att plocka ner båtar utan hjälp av maskiner utan istället av människohänder är en billig affär för skeppsägarna.
För företagen i Chittagong som köper skeppen blir vinsten än större om man låter barn jobba för en lön på drygt en krona i timmen. Flera frivilligorganisationer har räknat ut att runt 6 000 barn som är mellan tio och 15 år jobbar där.
Greenpeace om fartygsskrotningen - Massor med länkar i det gula fältet till vänster. Mera om fartygsskrotning här - här och här

Chittagong är, liksom resten av Bangladesh, hårt och ständigt drabbat av stormar, översvämningar och inbördeskrig.

En journalist från CBS som besökte några av fartygsskrotningsplatserna, sade att detta är obeskrivliga omständigheter som närmast kan liknas vid Helvetet på Jorden. Barn och vuxna arbetar tillsammans i hetta och giftiga samt explosiva gaser från resterna av fartygslaster. Gaserna antänds lätt när skärbrännarna delar upp fartygsplåtarna som sedan bärs för hand över leriga stränder till väntande lastbilar.

Inga kommentarer: