tisdag, november 25, 2008

Kan intelligens mätas med måttenheten IQ?

Föreningen Mensa erbjuder medlemskap till den som klarar deras intelligenstest. Illustrerad Vetenskap eller illusionerad Vetenskap, som jag kallar den efter att ha tagit en provprenumeration på två nummer, erbjuder också ett IQ-test, men inget medlemskap.

Många IQ-test finner du här.

Klicka på rubriken och försök att lista ut innebörden i begreppet intelligens.

På senare tid har många hävdat att EQ är ett bättre mått på duglighet än IQ

Själv känner jag mig bara dum efter att ha läst Wikis definitioner och försökt komma på vilket mått som är bäst.

I nästan samtliga ledarskapskurser som jag pinade mig genom på 70-talet, återkom den här figuren under varje brainstorm.

Först sätter man upp ett mål. Sedan får alla ropa fritt ut förslag till redskap för att nå målet. Ledaren skriver ned allt på en tavla. När ingen kommer på något mer, delar man upp förslagen i till exempel kategorierna kan, vill kunna och kan skaffa.

De tre huvudområdena representeras av vardera en stor cirkel. De tre cirklarna skär varandra så att det blir ett fält i mitten där man kan föra in ett slutresultat av hjärnornas kamp.

I stället för cirklarna kan man rita ett flödesschema vilket ser mera avancerat ut.

Jag tror inte att man blir intelligentare av att lösa Kakuro och Sudoku, men jag vet att det är rena smörjmedlet för ganglier och synapser.

Om det gnisslar i början av kakurolösandet finns det extra smörjmedel här i form av hjälptabeller.

2 kommentarer:

Anonym sa...

att väga iq mot eq är inte relevant då de inte korrelerar mot varandra. Det kan jag tänka mig är att jämföra tex ögon och öron och ifrågasätta vilket som är mest dugligt. Iq mäter en sak och eq en annan och har man högt/lågt i det ena utesluter inte att man kan ha högt/lågt i det andra. Sedan måste man dessutom bestämma vad man anser med ordet bäst/dugligt och i vilket samanhang.

Tankebitar sa...

Jag fick en gång lära mig att det enda intelligenstest mäter, är hur bra man är på intelligenstest.