lördag, november 08, 2008

Evolutionen
Det har under den moderna människans historia, diskuterats hur människan har utvecklats till nuvarande fysiska utformning. Tokkristna, muslimer och andra vidskepligt indoktrinerade naiva människor tror att Gud skapade människan i den form som vi har nu.

Naturvetenskapens representanter har en förnuftigare syn på livets uppkomst.

I dagens Naturmorgon handlade det om två olika samtida utvecklingsgrenar på evolutionens månggrenade träd. Lyssna.

Acanthostega och Ichthyostega liknar varandra, men representerar två av många livsformer som lämnade vattnet för marken.

Evolutionsforskarna har funnit många fossil som liknar varandra och tyder på landanpassning ungefär samtidigt. Alla vill finna den form som kan härledas till människan i rät linje, vilket de inte kommer att lyckas med och jag förstår inte att de inte ger upp. Det kan inte finnas en rak genetisk bana från vattendjur till människa eftersom det under årmiljonerna har korsavlats otaliga gånger.

Tidigare i bloggen om evolutionen

Inga kommentarer: