onsdag, november 12, 2008

Tomrum i kosmos

Klicka på bilden så blir den väldigt vacker. Klicka på rubriken och läs om kosmologi
Mitt sunda förnuft säger mig att det inte kan finnas fysikalisk tomhet. I det vi kallar vakum måste det finnas något som fyller volymen.

Frågeställningen aktualiserades för mig när fysikerna började tala om mörk materia som teoretiskt sett fyller de 96% av rymden som vi inte kan se eftersom det ljus som är synligt för oss, inte reflekteras av denna okända materia.

Molekyltätheten/partikeltätheten varierar beroende av om vi studerar fasta kroppar, vätska eller gas, men oavsett molekyltäthet, måste det finnas något mellan molekylerna.

För ett år sedan trodde astronomerna Lawrence Rudnick, Shea Brown och Liliya Williams vid University of Minnesota att de hade funnit absolut tomhet i kosmos. Den upptäckten var jag skeptisk till och inget har sedan dess styrkt den förmodade upptäckten.

Jag kan inte föreställa mig absolut fysikalisk tomhet.
Kan du? I så fall, hur förklarar du den fysikaliskt?

New Scientist

NRAO

Google

1 kommentar:

Anonym sa...

NEJ DU - jag kan inte heller föreställa mig fysikalisk tomhet. Å andra sidan måste det finnas mycket där utanför som är helt utanför vår föreställningsvärld.

//anita b