lördag, december 02, 2006

Glöm inte Gränsta - Knutby

Klicka på rubriken och ta del av diverse sektinformation. (och en hel del trevligt trams)

Det senaste om sekten i Knutby

Officiellt händer inte mycket i Gränsta - Knutby nu när Helge Fossmo och Sara Svensson är dömda och frihetsberövade.
Som jag tolkar den information jag har tillgång till, är fyrenighetsteologin ännu fastare förankrad i dag än vid tiden för morden. Predikningarna vittnar om en dödskult med världens undergång som mål. Då ska alla som tjänat Jesu Maka väl, få följa med till paradisets stormarknader och nöjesfält.


Vi övriga kommer till helvetet.

Profeten i Knutby
http://esnips.com/doc/d39d955f-3fbc-4192-8d52-e6b1fc22507a/KristiBrud.mp3

Krigsmannen som är församlingsboss i Knutby
http://knutby.bravehost.com/Rindala.wav

Här kommer en avstämning i väntan på apokalypsen.

Jenny Westerstrand som arbetat med Eva Lundgren, skrev nyligen detta
http://jennywesterstrand.blogspot.com/2006/11/jacki-vi-tror-att-du-frstr.html

Jag håller i stort med. Journalisterna har all nödvändig information och de har fått mängder av cd-inspelningar med de bisarra predikningarna som avslöjar en sjuk teologi.

Jag håller också med om den skandalösa tystnaden inför hedersvåldet som tar sig nya former där plågade barn tvingas till självmord. Häng ut hederssvinen och avslöja hela den vidriga hederskulturen!

Historien om Arklöf var däremot en tidningsanka.


http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=557210,00.html?from=read_more
Eva Lundgren forskar om Knutby. Hennes besynnerliga teorier om ritualmord på barn, är kanske fantasier, men Knutbydramat är otäck verklighet och eftersom hon verkar ha fått en bra kontakt med Helge Fossmo, kommer nog hennes sammanfattning att bli en kioskvältare.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=280392
Eva Lundgren talar med Helge Fossmo

Rigmor Robèrt om Tirsaprofetian
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2005/11/23/n-kristi-bruds-hemliga-profe/

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/10/06/478896.html
Norsk tidning vågar skriva om att Knutbydaramat fortsätter.

Undantaget
http://expressen.se/index.jsp?a=672515
Helge berättar i Expressen


Om sektavhoppare och sektskadade barn

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=461463&rss=1399

Föreningen som arbetar för befriandet av sektoffer

http://home.swipnet.se/FRI/

Från en föreläsning av Rigmor Robèrt i Göteborg

http://www.flashback.info/showpost.php?p=5585729&postcount=68514


Fortsättning följer..........

4 kommentarer:

John Berg sa...

Min tilltro till såväl Eva Lundgren som Helge Fossmo torde vara nästintill obefintlig.

Margareta Hallberg och Jörgen Hermanssons granskning av Eva Lundgrens forskning:

"Vår genomgång av några centrala delar av Lundgrens forskning utmynnar i en reflektion från min sida över det faktum att Eva Lundgren sedan några år har blivit tilldelad en egen avdelning inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Det handlar i praktiken om en egen institution enbart för Eva Lundgren och hennes ära medarbetare. Detta är ett arrangemang som rymmer faran för det vi har unnat identifiera i Lundgrens forskning. Vetenskapliga miljöer som inte vårdar sig om pluralism och möjligheten att ständigt ifrågasätta riskerar att bli blinda för även de uppenbara invändningarna mot de egna slutsatserna."

Källa:

http://www.samfak.uu.se/rapporter/Granskarnas_rapport.pdf

Germund sa...

Hej John,

Är det relevant att värdera Margareta Hallbergs och Jörgen Hermanssons omdöme om Eva Lundgren som trovärdigare än Lundgrens forskningsrön?

Det är en seriös fråga eftersom jag inte har sett deras namn i sammnhanget tidigare och mede tanke på att Uppsala Universitet har omvärderat tidigare kritik mot Lundgrens forskning och givit henne ett nytt mycket generöst forskningsmandat.

Jag har för den delen hyst starka tvivel om Lundgrens seriositet när det gällde hennes teorier om ritualmördade barn.

Det jag har tagit del av när det gäller hennes kontakter med Helge Fossmo, bedömer jag som seriöst och jag hoppas att jag har rätt.

Naturligtvis finns det anledning att vara misstänksam mot Helge Fossmo mot bakgrund av att han nu hävdar att han ljög under rättegångarna.

Om det trots detta skulle visa sig att det finns medskyldiga som inte tidigare varit föremål för misstanke, är det naturligtvis viktigt att en polisutredning granskar eventuella nya fakta i fallet.

John Berg sa...

Margareta Hallberg och Jörgen Hermansson blev aktuella i sammanhanget med anledning av Uppsala universitets granskning av Eva Lundgrens forskning:

"Föreliggande utlåtande är författat gemensamt av professor Margareta Hallberg, Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, och professor Jörgen Hermansson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Arbetet har bedrivits i samråd med universitetsjurist Per Abrahamsson."

Hallbergs och Hermanssons granskning borde vara av oerhörd betydelse avseende Lundgrens trovärdighet, ty professorernas granskning avsåg utreda Lundgrens vetenskapliga förankring och därigenom även Lundgrens trovärdighet såsom forskare. Man konstaterade att Lundgren inte uppfyllde grundläggande krav på vetenskaplig forskning, en föga förtroendeingivande slutsats avseende Lundgrens forskning.

Uppsala universitet om Hallbergs och Hermanssons granskning:

"Av det anförda pressmeddelandet framgår slutligen att rektor uppfattar att det handlar om en trovärdighetsfråga, som rör både Lundgrens egen forskning och universitetets forskning i övrigt inom detta område. Uppdraget för oss granskare blir därmed vidare än att pröva frågan om ”vetenskaplig ohederlighet”. Det rör sig, enligt rektor, snarare om att pröva Lundgrens ”trovärdighet” som forskare. På detta hänger även universitetets trovärdighet, men det senare avgörs även av att man själv genomför en sådan prövning."

Germund skrev:

"Jag har för den delen hyst starka tvivel om Lundgrens seriositet när det gällde hennes teorier om ritualmördade barn."

Din uppfattning torde stämma väl överens med Uppsala universitets tillsatta granskningskommissions slutsats gällande Lundgrens genusforskning.

Germund skrev:

"Det jag har tagit del av när det gäller hennes kontakter med Helge Fossmo, bedömer jag som seriöst och jag hoppas att jag har rätt."

Måhända, men Lundgrens "forskning" kring Knutby och Fossmo må också bestå av antaganden utan bevis och vara i avsaknad av empiriska data såsom hennes tidigare forskning.

Jag vill också se en återupptagen förundersökning kring händelserna i Knutby utifall Fossmo överlämnade viktig information i samtal med såväl polis som Eva Lundgren.

Germund sa...

Hej igen John,

Nu är det ju så med forskning att innan verifierbara och repeterbara bevis och fakta har förelagts, gäller indicier, hypoteser och prövningar.

När det gäller empiriska data för dramatiken i Gränsta - Knutby, finns det hundratals cd-inspelningar av predikningar och många års arkiv av församlingstidskriften Inblick. Av denna dokumentation kan församlingens teologi kartläggas. Detta tillsammans med 4500 sidor förundersökningsprotokoll, är ett fantastiskt forskningsunderlag som tre doktorander tidigare arbetat med, men med begränsade resurser och tidsbrist. Eva Lundgren har två år på sig om hon vill genomföra ett seriöst forskningsprojekt med denna bisarra sekt.

Om hon parallellt med detta för samtal med Helge Fossmo som leder till att han avslöjar de verkliga orsakerna till de två besynnerliga hustrudödsfallen, tror jag att sekten i Knutby kan upplösas och familjer återförenas.

Rigmor Robèrt för också samtal med Helge Fossmo samtidigt som hon har nära kontakt med församlingsmedlemmar och sektavhoppare.

Jag antar att den så kallade Tirsaprofetian är en tickande bomb för sektledningen och jag hoppas att även Eva Lundgren har tillgång till detta minst sagt stolliga dokument.

Jag vill helst se en återupptagen förundersökning oavsett vad Helge Fossmo berättar eftersom det finns så mycket som är osannolikt och motsägelsefullt i församlingsmedlemmarnas vittnesuppgifter. Dessutom finns det en märklig oklarhet i själva skottlossningen som ledde till dödsfallet där den morddömdas uppfattning av skottavstånd avviker i så hög grad från verkligheten så att bara detta borde leda till en ny undersökning.

Allt detta finns behandlat här