måndag, oktober 16, 2006

Kajor

Klicka på rubriken och läs om hur man i Enköping vill bråka med kajorna. Klicka på bilden och se den vackra fågeln tydligare.

Personligen anser jag att små fåglar är lika ointressanta som myggor och andra flygande småkryp. Kråkfåglar däremot och speciellt kajor, har karaktär och stil. Har du sett när en flock på tusentals kajor kommer svepande över hustaken, skönsjungande sin serenad?

Har du sett när samtliga ändrar kurs samtidigt och åt samma håll? När fiskmåsar och talgoxar försöker sig på samma stunt blir det kaos.

Kråkfåglarna är luftens aristokrater och bör tillerkännas sina fulla fågliga rättigheter, Gäss och gråsparvar samt höns och gärdsmygar imponerar sällan.

Chefstrollet Dovregubben frågar Peer Gynt om han vet vad som är skillnaden mellan människor och troll. Trollet besvarar sin egen fråga medan Peer tänker. ”Människan är sig själv, men trollet är sig själv nog”.

Så är det med kråkfåglar och andra flygfän. De förra är sig själva nog.

Något helt annat. I min pensionärstillvaro har jag, för att fylla dagen, invecklat mig i diverse nätdebatter. Det håller systemtrögheten borta i ganglier och synapser.

Ofta återkommer Ockhams rakkniv som debattredskap men i en feltolkning.
Ockhams rakkniv är namnet på ett begrepp som innebär att man inte ska anta fler företeelser eller ting än nödvändigt för att förklara en observation. Det har ofta tolkats som att man ska välja den enklaste förklaringen, vilket är en vilseledande feltolkning.

Betydligt intressantare diskussionsverktyg är Hanlons rakkniv, som antagligen uppfunnits av en av mina favoritförfattare Robert A Heinlein.

Hanlons rakkniv: Tillskriv aldrig ont uppsåt det som tillräckligt bra kan förklaras med dumhet.


Väldigt användbart i debatter om och med tokreligiösa människor.

I debatter om Islam med muslimer, påminns jag om den franske 1600-talsfilosofen Blaise Pascal. Hans ord är i modifierad form tillämpliga på dagens muslimer:

"Ni kräver - i våra principers namn - att hos oss få de rättigheter, som ni - i era principers namn - i era hemländer - förvägrar oss".

Jag kräver för mina principers skull att Enköpings kajor ska få behålla sina fågliga rättigheter!

Inga kommentarer: