lördag, oktober 21, 2006

Barnaga = misshandel

Klicka på rubriken och läs om den nedlagda utredningen om barnmisshandel i Gränsta - Knutby. Utredningen gällde en generell anmälan om systematisk barnmisshandel. Det pågår dock fortfarande en utredning där två barn har hämtats av polis som samtidigt anhöll fadern. Föräldrarna har separerat eftersom modern tröttnade på toksekten. Fadern är kvar i sekten. På grund av tydliga tecken på misshandel hämtades barnen och placerades hos modern.

Barnen placerades efter separationen hos fadern av den Livets-Ord-präglade socialförvaltningen i Uppsala, men finns alltså nu hos modern där tryggheten finns.

Här följer en utskrift av en inspelning som sekten i Gränsta - Knutby har gjort för att lära församlingsmedlemmarna hur barn ska uppfostras.
http://forum.alltominget.se/index.php?topic=59.0

Här är en ljudfil där sektledaren berättar om hur trotsiga barn ska hanteras. Det gör hon ungefär till hälften in på ljudfilen. I början tramsar hon om sitt bröllop med Jesus Kristus.

http://esnips.com/doc/d39d955f-3fbc-4192-8d52-e6b1fc22507a/KristiBrud.mp3

Hela sektldarskapet i plogformation
http://knutby.webspace4free.biz/

Inga kommentarer: