torsdag, oktober 26, 2006

Hampa

Klicka på rubriken och läs om odling och förädling av industrihampa.

Läs dagens goda nyhet om hampaodling.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=998274

Läs om hampans goda egenskaper
http://www.hampa.net/anv_energi.htm

Industrihampa är en unik växtmassa med starka fibrer och mycket högt energiinnehåll. Växtförädlingsexperiment har dessutom visat att det ska gå att öka frömängden så att olja och protein kan utvinnas.

Det blir väldigt lite spill efter nyttoförädling av industrihampa och mängden narkotiska substanser är för små för att kunna utvinnas till missbruksändamål.

Den enda risken med industrihampa är att illbattingar ska smygodla narkotikahampa i industrihampafälten.

Inga kommentarer: