måndag, april 03, 2006

Godis

Paprika och tomat har de senaste 30 åren varit mina viktigaste vårmarkörer.


Nu har de tittat upp i massor ur sina små krukor och ska snart omplanteras i större.
Om bara några veckor ska de planteras ut sedan rabatten rensats från onödiga blommor. Förra året blev det mera tomater än vad jag hade möjlighet att äta upp, trots att jag gjorde mitt bästa.

Om det till äventyrs finns någon som inte vet hur man får maximal utdelning från sin tomatplantage, kommer här några goda råd.

När de små plantorna är 12-15 cm höga ska de omplanteras i större krukor. Blad på den nedre halvan av stammen nyps av och varje planta placeras i sin nya kruka med halva stammen under jord.

Upprepa processen när plantorna växt till cirka 20-25 cm höjd och en gång till när de blivitcirka 25 cm höga igen. Då är det snart dags att sätta ut plantorna som nu förhoppningsvis har börjat blomma.

Utplanteringen ska inte ske förrän man vet att växtplatsen kan betraktas som frostsäker.

Även nu upprepas proceduren med bladavnypning och nedgrävning till halva höjden.

Om ni följer detta råd, kommer era tomatplantor att få ett enormt rotsystem och deras näringsupptagningsförmåga blir därefter.

Vattna varje dag och vattna rikligt!

Busktomater får växa fritt, men måste stödjas om inte plantorna gallras.

De vanliga högväxande tomatsorterna ska skottgallras och jag brukar börja med detta efter fem till sex tomatbärande grensystem. Sedan gäller det att skottgallra varje tomatbärande gren så att inte de nya skotten stjäl växtnäringen från de ljuvliga tomaterna.

Nyp eller klipp av skotten nära stammen.

Högväxande tomatplantor behöver vanligtvis bara ett stöd för stammen, men ibland när de tomatbärande grenarna blir tunga, krävs grenstöd.

Paprika och peppar behöver inte lika mycket vatten och praktiskt taget ingen speciell behandlig enligt min erfarenhet.

Lycka till!

Inga kommentarer: