måndag, april 24, 2006

Grubbel


I dag är det en sån där skum dag med religiösa grubblerier som jag har ibland på gott och ont.

Det börjar nästan alltid med att jag läser något om hur fanatiska islamister härjar under Guds täckmantel. Nu är det en stackare i Sudan som vill liberalisera Islam och som därför hotas av dödsstraff. www.tv4.se/nyheter/459283.html

Vad är det som driver fram dessa primitiva reaktioner?

En samling verser som analfabeten Muhammed påstod att han fick genom ängeln Gabriels förmedling i början av sexhundratalet (v.t.), är det religiösa fundament som år 2006, reglerar samhällen i stora delar av världen.

Vilket sanslöst vansinne!

Det verkar som att vi alla måste ha någon vetenskaplig bas att stå på för att känna oss uppdaterade. Eftersom de moderna naturvetenskapliga disciplinerna lyser med sin frånvaro i de länder vars statsskick präglas av Islam, blir Koranen deras vetenskapsfundament.

Nu är väl inte den kristna högern i USA så mycket bättre, men deras trånga omvärldsanalys har dock inte ett direkt och påtagligt inflytande över Kongressen och Senaten även om GWB himself, stundtals verkar ha blivit onödigt påverkad av stollerierna.

Fundamentalister av alla slag är farliga på grund av sin trångsynthet, men de religiösa fundamentalisterna är absolut farligast eftersom de tror sig veta att Gud står på deras sida och glatt viftar med hejarklacksflaggan när de missbrukar Guds namn och släpar det i blodbestänkt mark.

Våra egna hattifnattar Green, Kalin, Gärtner, Kristi Brud, Amritzer, Runar, Ulf Tokman med flera, är antagligen behäftade med samma defekt som övriga bokstavstrogna, men de hindras från att begå de värsta misstagen genom att de observeras av ett sekulärt reglerat samhällsmaskineri, som håller den juridiska lagboken högre än den religiösa.

Om nu Gud är allsmäktig utanför tid och rum och Jesus från Nasaret är/var Guds son, utsänd att hela mänskligheten, borde väl Guds mänskliga språkrör av i dag, ha den Gyllene Regeln som grundbult?

De fundamentalistiska ledargestalterna är i själva verket så vilsna och otrygga så att de måste ha stöd av sin lagtext för att kunna fungera.

När jag ser in i ögonen på ett litet litet barn, ser jag bilden av Gud.

När jag sitter i en skogsbacke och hör sus, kvitter och absolut tystnad, observerar jag spåren efter Gud och de är helt färska.

När jag ser spåren efter de charlataner och mörkermän som befläckar Guds namn i egna mörka syften, kommer alltid tanken att detta är ju fullständigt och hopplöst ologiskt. Detta är inte Guds verk!

En allsmäktig och enbart god Gud med mänsklighetens fromma som ledstjärna, skulle aldrig tillåta det religiösa vansinne som nu pågår över hela vår arma planet. Alltså är Gud varken god eller ond utan endast maskinisten som får allt att fungera, från virus till blåval och människa.

Det onda och det goda får vi själva administrera.

Allt detta enligt min egen högst personliga och ringa mening.

Förlåt mig bloggen! Du skulle ju vara en plats för minnen och dagliga uplevelser.


5 kommentarer:

z999 sa...

Citat från blogginlägget:
"En allsmäktig och enbart god Gud med mänsklighetens fromma som ledstjärna, skulle aldrig tillåta det religiösa vansinne som nu pågår över hela vår arma planet."

Fast du har väl läst gamla testamentet, första mosebok? Där förklaras det varför det ser ut som det gör och att människan inte förvisades till en skyddad verkstad.

"Alltså är Gud varken god eller ond utan endast maskinisten som får allt att fungera, från virus till blåval och människa."

Jo, ungefär. Fast han är inte maskinist över människans fria vilja.

Angående islam och fundamentalism så är inte Usama speciellt fundamentalistisk. Han använder islam för att ena muslimerna mot västvärlden (som räknas som kristna).

Germund sa...

Jag föreställer mig maskinisten som en administratör av det system alla levande organismer ingår i. En systemövervakning som kontrollerar den genetiska balansen och accepterar lämpliga mutationer för utvecklingens skull.

Dock hoppas jag att det finns något mera, något som ingen levande människa kan föreställa sig. Panteismen ligger nära min övertygelse, men ett trovärdigt indicium för kristendomens Gud, skulle göra mig mycket glad.

Prästerna i KLV Team ger uttryck för en Gudssyn som jag trivs med och som jag fortfarande efter alla år av skepsis, gärna i en komplicerad ambivalens, tar till mig.

KG Hammars uttryck tilltalar mig starkt.

Jag har inte sanningen, men jag söker den.

Jag tror inte att någon av de islamistiska ledarna har Koranen som sitt rättesnöre, men att de cyniskt tolkar Koranen på ett sätt som väcker sympati hos många av de muslimer som ser på västvärlden med misstänksamhet.

z999 sa...

Germund:
"Jag föreställer mig maskinisten som en administratör av det system alla levande organismer ingår i. En systemövervakning som kontrollerar den genetiska balansen och accepterar lämpliga mutationer för utvecklingens skull."

Tekniskt komplicerat :-)
Men en beskrivning som känns ganska riktig, rent tekniskt alltså.

"Dock hoppas jag att det finns något mera, något som ingen levande människa kan föreställa sig."

Jag med.

"Panteismen ligger nära min övertygelse, men ett trovärdigt indicium för kristendomens Gud, skulle göra mig mycket glad."

Är du säker? Jag undrar om man inte skulle uppleva det som att den fria viljan försvann om man fick direkta konkreta bevis på Guds existens.

"Prästerna i KLV Team ger uttryck för en Gudssyn som jag trivs med och som jag fortfarande efter alla år av skepsis, gärna i en komplicerad ambivalens, tar till mig."

OK. Min skiftar hela tiden, ibland från dag till dag. Jag blir imponerad av de som tvärsäkert uttalar sig om Guds vilja och har ibland lite för lätt att tro på dom nästan som om de var avartarer.

"KG Hammars uttryck tilltalar mig starkt.

Jag har inte sanningen, men jag söker den."

Då känner han i alla fall att han har hittat någon väg i livet i alla fall som är rätt.

"Jag tror inte att någon av de islamistiska ledarna har Koranen som sitt rättesnöre,"

Varför inte? Jag tror att dom har det eller i alla fall försöker att ha det. Och sen att dom tolkar det utefter sin kulturella bakgrund.

"men att de cyniskt tolkar Koranen på ett sätt som väcker sympati hos många av de muslimer som ser på västvärlden med misstänksamhet."

Fast jag tror inte att dom upplever det som att de är cyniska. Jag tror att det är en schablonbild med en muslimsk ledare som predikar våldsamheter för obildade människor som inte förstår bättre. Dom som utförde wtc-dådet var alla relativt välutbildade människor. Dom som utförde terrordåden i Englands tunnelbana vara andra generationens invandrare och de hade också utbildning och möjlighet till framtida karriär. Jag tror inte på att utanförskap skapar terrorism i England.

Om man ska förstå terrorns orsaker så tror jag att man måste sluta se dom som likadana som oss, alltså att man inser de kulturella skillnaderna och utgår från det. Jag tror inte på alla experter som sitter och talar om vad terroristerna har för mål, dom talar ju själva om vad de vill ha för förändringar och så hemskt komplicerat är det inte.

Germund sa...

Efter att ha följt några olika diskussionsforum för muslimer under en tid, är jag beredd att acceptera teorin om kulturella skillnader som avgör synen på vad som är terror och vad som är frihetskamp.

z999 sa...

Germund:
"Efter att ha följt några olika diskussionsforum för muslimer under en tid, är jag beredd att acceptera teorin om kulturella skillnader som avgör synen på vad som är terror och vad som är frihetskamp."

Det är ett bra sätt att förstå andra, att lyssna (eller läsa) vad dom själva säger istället för att gissa och använda västerländskt tänkande som norm. Jag tror att det är oerhört viktigt att försöka förstå att dom tar sin kultur (synsätt alltså) minst lika allvarligt som vi gör och anser att deras synsätt är lika riktigt som vi ser på vårat.