fredag, november 23, 2012

Pi samt Gyllene snittet och Phi

Klicka på bilderna så blir de större.
Bildtexter är överflödigaWiki om det gyllene snittet. Där finns en kort resumé över tillämpningen av det gyllene snittet och Fibonaccis talserie, som handlar om samma fenomen.

Talserien: 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811... Det första och det andra talet adderas och bildar det tredje och så vidare.

Gyllene snittet vars relationskvot är Phi (1,618...) och Fibonaccis talserie återfinns överallt i vår omgivning där spiralformer och geometriska figurer uppträder. Fibonacci och DNA 

Ju längre man kommer i Fibonaccis talserie, desto närmare Phi kommer man när man dividerar ett tal med det närmast föregående. 
Faktorisering av fibonaccitalen

Tallkottar, solrosor, svenska flaggan, ananas, är bara några av otaliga exempel på detta fantastiska fenomen. Klicka på rubriken igen och sedan på länkarna om naturen, arkitekturen, musiken, med mera.

Den matematiska funktion som kallas Gyllene Snittet, har ingen specifik upphovsperson, vilket däremot en annan funktion har. Pythagoras sats fick namnet av den som först redde ut förhållandet mellan sidor och vinklar i trianglar.

3,14159265 sitter som gjutet i mitt minne. De första nio siffrorna i Pi.Tre är också ett speciellt tal som återkommer inom många områden från retorik till telefonnummer. När jag skulle flytta till Enköping, erbjöd en trevlig dam hos Telia, valfritt telefonnummer ur en lång lista. Ett av dem blixtrade för mina ögon och det blev mitt.

Siffrorna i riktnumret ger summan nio. De två första i numret ger summan nio. De tre sista ger också summan nio. Det totala antalet siffror är nio. Den sammanlagda summan är 27 vilket alltid har varit mitt speciella tal. Det går att leka med numret och siffrorna tre och nio hur länge som helst. Ett (tre)vligt telefonnummer.

Phi i vetenskapen tjänstFibonaccis talserie kan sysselsätta vem som helst hur länge som helst.Allt detta gör att jag riskerar livet varje gång jag plockar fram velocipeden för en naturuflykt. Det ena ögat är låst på cykelns meterräknare och blinkar till varje gång ett av de magiska talen passerar 42 - 142 - 162 - 314 -345 - 542 - 543 - 716 - 1618 och så vidare........314159265


På Pi-dagens hemsida kan du läsa intressanta detaljer om PI och här finns ännu mera material.

Jag skrev i bloggen år 2008
Här kommer mera
På radion om Pi.

Den som vill påminna andra om Pi-dagen hittar grattiskort här
Pressrelease Tekniska Museet
Wiki om Pi-dagen

-

Inga kommentarer: