lördag, november 24, 2012

Naturmorgon om sex 24 november 2012Dagens Naturmorgon handlade om sex i alla de former som naturen kan exponera och även om det mesta kommer att falla i glömskans djup rätt snabbt, var det intressant att lyssna till. Lyssna själv!

Naturmorgonredaktionen har en fantastisk förmåga att hitta experter som berättar om naturens obegripliga under på ett pedagogiskt sätt som gör att jag i alla fall för en stund tror att jag förstår vad det handlar om.

Det är inte bara programupplägget som är bra med Naturmorgon.

Där finns också den enda röst som det är en ren njutning att lyssna till hos Sveriges Radio. Det är inte bara den behagliga rösten i sig utan alla klokheter den förmedlar.
Jenny Berntson Djurvall

Det är något märkligt med denna mångkunniga vetenskapsjournalist som gör att jag lyssnar till varje ord till och med när hon berättar om sådant som jag redan känner till.

För nio år sedan avled Jan Danielson under förhållanden som hans son beskrev som "han dog som en indian".
Janne var den som väckte mitt intresse för de fantastiska variationerna i naturen och jag sörjde hans bortgång. Han hade också en röst som fascinerade och här finns ett av många exempel där han syns och hörs tillsammans med den första radioröst som fick mig att mysa i välbehag.
-
Lena Liljeborg

Jan Danielson var ekosof och fick mig att närma mig den livsfilosofin. Den främsta skillnaden mellan ekosofi och ekologi är att den senare inte är tillräcklig för att tala om hur vi ska handla - den ger bara fakta. Ekosofin skildrar naturen i ett helhetsperspektiv.

Numera är jag en ekosofiskt panteistisk kristen tack vare en präst som är en kär vän och en äkta ängel.
Ekosofi, ekologisk filosofi. Ordet är bildat av grekiskans oikos ("att hushålla") och sofi ("vishet"). Ekosofer ser allt levande som en helhet, och enligt dessa är människan är inte naturens självklara höjdpunkt. Naturen har enligt ekosofer ett egenvärde. Åskådningen kan ses som en form av normativ etik.
Panteismen innebär att vår natur, du och jag, alla andra organismer och hela världsalltet ingår i ett andligt sammanhang där inget är mera värt än något annat.
Naturligtvis berörde programmet i slutet frågan om hur igelkottar fortplantar sig och förklaringen kan sammanfattas i det förväntade "försiktigt".

Allt i bloggen om Naturmorgon
-

Inga kommentarer: