torsdag, april 05, 2012

Den gyllene regeln har sin dag i dag!


Författaren Karen Armstrong gick i kloster vid 17 års ålder. Som tur var lämnade hon klostret sju år senare och blev en framgångsrik författare vars böcker har betytt mycket för mig. Jag har inte läst självbiografin "Genom den trånga porten", men det kommer.

I dag den femte april är det en av Förenta Nationernas världsårsdagar som instiftades på initiativ av Karen Armstrong.

År 2008 lyckades Karen Armstrong få Förenta Nationernas generalförsamling att uttala sig om hennes dokument "Charter of compassion" som följer längst ned i översättning.


Det bärande budskapet är den gyllene regeln

Gör mot andra så som du vill att de ska göra mot dig
eller som det tillskrivs Jesus från Nasaret:
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem"Kyrkans Tidning  -  SvD  -  Charter for compassion  -  Wiki  -

Urkund för Medkänsla

Medkänsla är grunden i alla religiösa, andliga och etiska traditioner, att vi alltid bemöter andra så som vi själva vill bli bemötta. Medkänsla får oss att sträva efter att lindra våra medmänniskors lidande, att inte ha oss själva i centrum för våra liv utan istället sätta någon annan där, och att ständigt värna varje individs okränkbarhet genom att bemöta alla, utan undantag, med absolut rättvisa, jämlikhet och respekt.

Vi måste också såväl i samhället som i privatlivet alltid undvika att skada andra. Att handla eller tala häftigt av illvilja, chauvinism eller egoism, att vägra någon människa grundläggande mänskliga rättigheter, eller att föda hat genom nedsättande handlingar – även mot våra fiender – är att förneka vårt gemensamma mänskliga värde. Vi kan tillstå att vi inte har förmått leva i medkänsla och att somliga dessutom har ökat lidandet i religionens namn.

Alla människor måste därför ~ återupprätta medkänslan som det centrala i all religion och moral ~ tillämpa den gamla principen att alla tolkningar av religiösa skrifter som uppmanar till våld, hat och avsky anses vara ogiltiga ~ medverka till att ungdomen informeras korrekt och respektfullt om andra traditioner, religioner och kulturer ~ uppmuntra kulturell och religiös mångfald ~ bidra till en upplyst empati för alla lidande människor, även dem som vi betraktar som våra fiender.

Vi måste snarast göra medkänsla till den självklara och dynamiska kraften i vår polariserade värld. Grundas den på fast beslutsamhet att ersätta själviskhet, kan den bryta ner alla murar som byggts i politikens, ideologiernas, dogmernas och religionernas namn. Eftersom den föds ur vårt djupa beroende av varandra är medkänslan nödvändig i alla mänskliga relationer och i mänskligheten som helhet. Den leder till förståelse och är nödvändig för att skapa en rättvis ekonomi och ett fredligt världssamfund
-

1 kommentar:

Anonym sa...

För egen del håller jag Karen Armstrong på mer än en armlängds avstånd. Mitt bestämda intryck är att hon är en krypto-islamist. Vi kan väl låta henne själv utveckla sin syn på Islam och Muhammed:

http://www.youtube.com/watch?v=nU4NjRy6CX0

Jihad Watch har skrivit en rätt heltäckande analys av hennes Islam-syn:

http://www.jihadwatch.org/2011/03/karen-armstrong-islam-came-to-spread-compassion-among-the-nations-of-the-world.html

Och New English Review är inte nådig i sin recension av hennes Islam-vurmande:

http://www.newenglishreview.org/Hugh_Fitzgerald/Karen_Armstrong%3A_The_Coherence_of_Her_Incoherence/

Vill man förkovra sig ytterligare finns hur mycket som helst på nätet. Självklart också hysteriskt positiva omnämnanden, ofta kryddade med ymningt förekommande Allah'u ahkbar och insh'allah som sig bör.