torsdag, maj 19, 2011

Mörk materia - Mörk energi - mörkt flöde

Klicka på bilden som illustrerar mörk materia enligt The Astronomist

En annan klickbar teroriillustrationTidigare i bloggen om ämnet här  och  här

Min käpphäst om att kosmologerna egentligen bara tävlar med varandra om att vara bäst på vilda gissningar, kanske snart blir accepterad så att genierna kan ägna sig åt verifierbar forskning.

Citat Vetandets värld 18/5 2011. Klicka på lyssningsknappen överst och njut!
-
"Nittiofem procent av all materia är osynlig. Partiklar kan vara överallt samtidigt. Allt sker av en slump. Vetandets värld i dag närmar sig kvantmekanikens och partikelfysikens gåtor utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv med hjälp av tre filosofer. Hur ska vi förstå begrepp som mörk materia, mörk energi, sannolikhetsfält och partikeldualism?

Forskarna menar att vi är på väg mot ett paradigmskifte där vi måste skriva om verklighetens bok helt och hållet.
– Ja, jag tror att vi är nära ett paradigmskifte, säger filosofen Karl-Erik Edris.
– Vår världsbild måste bli helt annorlunda, säger filosofen Kaj Börge Hansen som är docent i teoretisk filosofi med logik, matematik och grunden för fysiken som huvudsakliga forskningsområden.

Kaj Börge Hansens doktorsavhandling rör just grunderna för kvantmekaniken där han presenterar helt nya idéer om verkligheten och kvantmekaniken. Bland annat menar Kaj Börge Hansen tid och rum visserligen existerar, men att de är underordnade entiteter till någonting större, nämligen funktioner.

– Teorierna om mörk materia och mörk energi antyder också att det är någonting bristfälligt i standardmodellen, säger filosofiprofessor Lars-Göran Johansson. Vi måste byta grundläggande föreställningar om vad som finns och vilka begrepp vi ska ha.  Man ska inte säga "Vad var det jag sade", men jag gör det i alla fall

Detta är andra delen av två om det senaste inom partikelfysiken. Det första programmet hittar du här: Materien – ett sprakande inferno av energier

Nu har genierna konstruerat en mackapär AMS 02 som ska kunna upptäcka mörk materia i rymden, men de har glömt att det som inte kan reflektara ljus eller andra vågor/strålning, inte kan upptäckas. NASA om AMS 02. Wiki om AMS 02.

NASA om mörk energi
NASA om mörk materia

En annan intressant kosmologisk teori presenteras i SvD om fria planeter. Nature. Mail Online.
-

Inga kommentarer: