söndag, april 03, 2011

Biogasanläggning i Enköping

Klicka på bilderna så blir de större

Biogasanläggningens funktion (Jag glömde att översätta bildrubriken)


Nästa år byggs länets första biogasanläggning i Varghällar nära KGK.

Anläggningen byggs och drivs av Biogas Uppland AB. Ägare är Upplands Lokaltrafik, UL och Scandinavian Biogas.

Cirka tio personer kommer att arbeta i anläggningen och logistiken kommer att sysselsätta åtskilligt flera. Enköpings bönder står för råvaran och Upplands Lokaltrafik blir slutanvändare som har målet att 40% av bränslet ska vara förnybart år 2012.

För närvarande finns 26 mindre gårdsanläägningar för biogasproduktion och ytterligare 7 projekteras. Målet just nu är att omvandla 3 terawattimmar (TWh) totalt från biogas.

Energikontoret i Mälardalen

"Uppnås den beräknade potentialen och målsättningen som för regionen år 2020 är 3 TWh, vilket motsvarar 10 % av transportsektorns energianvändning, så genererar den här produktionen en sysselsättning på över 3 000 arbetstillfällen och de regionalekonomiska effekterna uppgår till ca 4 500 MSEK. Sett till bara investeringarna i nya produktionsanläggningar så genererar de en årlig tillväxt på BRP på över 180 MSEK fram till år 2020."

Inga kommentarer: