måndag, april 05, 2010

Aralsjön - snart bara öknen Aralkum

Aralsjön var på 1960-talet världens fjärde största sjö, ungefär dubbelt så stor som Småland. Miljöförstöring och stora bevattningsprojekt i Centralasien under Sovjettiden ledde dock till att bara omkring tio procent av ytan återstår i dag, uppdelad på Lilla Aralsjön i norr och Stora Aralsjöns två delar i söder. Stora Aralsjön beräknas vara helt uttorkad år 2020.

Aralsjöns uttorkning har kallats världens värsta ekologiska katastrof, och har samtidigt fått djupa ekonomiska konsekvenser för regionen där fiskenäringen helt försvunnit och jordbruket skadats allvarligt.

Sedan 1960 har sjöns nivå sjunkit med 19 meter och volymen med mer än 80 procent efter att Sovjetunionens ledning beslöt att avleda vatten från Amu-Darja och Syr-Darja för att konstbevattna bomulls- och risodlingar.

I stället för Aralsjön domineras nu området av Aralkum - en stadigt växande saltöken som utgörs av den forna sjöbottnen. Bilder Aralkum

Bilderna från NASA visar hur Aralsjön försvinner.

Här kan vi följa utvecklingen från 1960 till 2008. Regionkarta 1962 - MENA-karta
Aralsjöns historia

Inga kommentarer: