torsdag, februari 19, 2009

Saab kan hamna i medvind igen


Klicka på bilderna så blir de ännu vackrare!
Klicka på rubriken om du vill läsa alla inlägg om vindkraft.

Jag tycker hjärtligt illa om den bjäbbiga skräntärnan Maud Olofsson, men i dag sade hon något riktigt vettigt när hon föreslog att Saab skulle tillverka vindkraftverk.

Saab borde sluta upp med all tillverkning av bilar och övergå till produktion av vindkraftverk.

Oavsett vad du tycker om vindkraft i Sverige, finns det en enorm efterfrågan på vindkraftverk över hela världen.

Bromsen för vindkraftsutbyggnad är enbart producenternas leveranskapacitet och Saab skulle sannolikt bli en framgångsrik exportör av vindkraftverk.

Omställningen skulle bli odramatisk eftersom Saab redan har den nödvändiga kompetensen inom aerodynamik och transmissionsteknik. Resten är traditionell byggnadsteknik och en ren installationsfråga.

En sådan produktionsomställning skulle kunna finansieras via de stora investeringsfonder som finns inom EU för miljöfrämjande produktion.

Deprimerande eknomikalkyler skulle snabbt kunna bytas mot framgångsrik export med goda inkomster.

Uppdatering 26/2

I tidningen MiljöAktuellt skriver
Staffan Laestadius, som är professor i industriell ekonomi vid KTH, att Maud Olofssons uttalande är fullt rimligt.

Citat:
"
- Det som är intressant med Saab och Trollhättan är att det finns stora lokaler, det finns ett industrikunnande och det finns en fungerande hamn. Dessutom gör förhållandet mellan kronan och euron att det idag är fördelaktigt att producera vindkraftstorn här i Sverige, säger han."

Glöm inte att Saab också kan tillverka soltorn och vågkraftverk!

"Idag har Sverige ett energiöverskott och somliga har ställt sig frågan om behovet av utökad vindkraftsproduktion.

Att energiöverskottet skulle vara ett argument mot vindkraftstillverkning på Saab tycker emellertid professor Staffan Laestadius är ytterst tveksamt.

- Det där är en vanlig retorik från kärnkraftsförespråkarna. Men el är en utmärkt vara som lätt går att exportera. Varför inte exportera vindkraftsel till Tyskland så kan de stänga ned något av sina många kolkraftverk, säger han."

Mera om vågkraften och den direkta solenegiomvandlingen som beskrivs här och här samt här.

Uppdatering nummer två 26/2
Ny teknik presenterar vågkraftverket Ostronet.

Inga kommentarer: