fredag, augusti 25, 2006

Personligan gör bort sig igen

Nu har det blivit en unken soppa av den rödgröna röran!

2006-08-25 06:49:00 Sveriges Radio Nyheter.

Kassaapparater för torgförsäljarna
Snart kan det bli krav på kassaapparater för torg- och marknadsförsäljare. Regeringen har med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet tagit fram ett förslag som innebär att alla knallar och torgförsäljare med kontantförsäljning på minst 150 000 kronor om året måste ha en godkänd kassaapparat.
Regeringens vill införa lagkravet på kassa-apparater från den 1 juli 2009 och räknar med att få in minst en och en halv miljarder i extra skatteintäkter om året.
Försäljare som ändå inte anser sig kunna ha någon kassaapparat kommer att kunna söka dispens hos Skatteverket. Handlare kommer också att kunna söka bidrag för att köpa kassautrustningen.

Inga kommentarer: