måndag, augusti 21, 2006

Jesus från Nasaret

Jesus är ett väldigt vanligt namn, men Jesus Kristus, eller som jag föredrar, Jesus från Nasaret, begränsar urvalet till en enda välkänd historisk person. Klicka på rubriken för mera information.


Lena Einhorn är en i en lång rad av tänkare som grunnat över alternativa livsöden för Svenska Kyrkans centralgestalt. Läs hennes artikel i DN!


Andra svenskar som har funderat över Jesus från Nasaret är Alvar Ellegård och Roger Viklund.

Kort om Ellegårds teorier

Roger Viklunds tankar

En intressant teori om Jesus och åren mellan 12 och 30 i England

Jesus i Indien

Jag är skeptisk till mycket av det som står i Bibeln om Jesus från Nasaret, men jag vet att han tillsammans med muslimernas Muhammed och buddhisternas Siddharta Gautama (Buddha), fortfarande påverkar de flesta människor som lever på vår sargade planet.


Buddha levde troligtvis cirka 560-480 före vår tideräknings början och Muhammed ungefär lika långt efter.


Budskapen från Muhammed tolkas och ger upphov till många väpnade konflikter samt terrordåd.


Buddhas vägledning ger människan hela ansvaret.


Jesus offrade sig för mänskligheten och tog på sig våra synder enligt Bibeln.


För mig räcker det gott att de budskap som tillskrivs Jesus från Nasaret, utgör basen i de goda normerna för våra mellanmänskliga relationer.

12 kommentarer:

Germunds Blog sa...

Jag glömde länken till muslimernas uppfattning om Jesus.

Anonym sa...

Hej igen Germund!

Jag ser att du är ute och rider på din käpphäst igen.

För att balansera ditt länkurval lite grann vill jag tipsa dig om boken Människa och mer - Jesus i forskningens ljus, av lundaprofessorn Bengt Holmberg, som ger en översikt över den nutida Jesusforskningen. Mig veterligen används den på de flesta teologiska grundutbildningar i vårt land. Jag har själv haft stor behållning av den även om jag inte är fackteolog.

Även Dag Sandahls bok Jesus - motspänstig medmänniska ger en lättilgänglig introduktion till ämnet, även om den stundtals är ganska personligt hållen (vilket visst inte inte behöver vara någon nackdel). Rekommenderas varmt!

Anonym sa...

Ytterligare infallsvinklar på den Jesus-forskning som bedrivs vid universitet i Sverige och världen hittar du här:

Påverkar forskningens Jesus trons Kristus?

Germunds Blog sa...

Hej själv Carl Johan.

Tack för boktipset!
Holmbergs bok ska jag läsa. Den har jag missat.

Javisst rider jag på min käpphäst och jag gör det av den enkla anledningen att ämnet fascinerar mig så att jag inte kan släppa det.

Jesus från Nasaret som historisk person är en gåta för mig.

Varför finns det inga andra belägg än Bibeln för hans mirakulösa levnad?

Faktum är att jag för cirka 20 år sedan och oavbrutet tills för några år sedan, läste mest den litteratur som försöker förklara legenden om Jesus Kristus som trovärdig.

Eftersom all denna litteratur enbart lutar sig mot Bibelns texter och aldrig mot andra historiska källor, ökade min skepsis, men inte min hängivenhet till de kristna värdegrunderna.

Det är alltså i en positiv anda jag då och då tar fram käpphästen för en tur bland myter och skrönor.

Inget skulle göra mig mera belåten än att finna flera belägg för Jesu gudomlighet än Bibeln.

Germunds Blog sa...

Tack för länken till Holmbergs artikel. Den läser jag i morgon.

Germunds Blog sa...

Det blev åtta A4-sidor som Word-dokument och visst var det en intressant artikel med väldigt många referenser, men den gav mig inget nytt. Jag ska skriva ut den och läsa den igen.

En fras som irriterade mig var uttrycket "den kristna trons vetande"

Vad i den kristna tron är vetande?

Tro är per definition icke-vetande.

Anonym sa...

"För mig räcker det gott att de budskap som tillskrivs Jesus från Nasaret, utgör basen i de goda normerna för våra mellanmänskliga relationer."
-Germund

Då finns det iaf hopp för dig. :)


Jesus säger:

"I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd."
Matteus 10:34


"Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder, och envar får sitt eget husfolk till fiender.

Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig; och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig."
Matteus 10:35-38


"Men dessa mina ovänner, som icke ville hava mig till konung över sig, fören dem hit huggen ned dem här inför mig."
Lukas 19:27"Vad i den kristna tron är vetande?"
-Germund

"..HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap.."
Ordspråksboken 1:7


"till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet."
Efesierbrevet 4:13

Anonym sa...

Varför duger inte Herrens ord som bevis?

Alla VET, även du Germund, innerst inne, att Ordet är sant.

Men samtidigt gör den onde allt för att få folk att låta bli att erkänna detta för sig själva.
Så det är inte många som lyckas komma till insikt.. Om något de egentligen vetat hela tiden.

Germunds Blog sa...

Fel igen Rickard!

Jag vet inget om Guds ord annat än att du och de övriga fundamentalisterna, tror sig veta att det återges i Bibeln.

Eftersom ert stöd för detta, är ett cirkelresonemang (Bibeln är guds ord därför att det står så i Bibeln) och inte verifieras av några andra källor, håller det inte.

Bibeln är människors ord om gud och gudomliga människor, komna ur inspiration från tankar om övernaturliga förklaringar till naturliga fenomen.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen.

Du tror att du vet.
Jag vet att jag tror.

Tro kan vara väldigt sympatiskt, men det kan också vara rent vidrigt när troende människor övertolkar sitt trosfundament och använder det för att döma andra som syndare.

Den som gör detta representerar ondskan och står väldigt långt från de värden som tillskrivs Jesus från Nasaret.

Anonym sa...

Som jag sa:
Den onde gör allt för att få alla otrogna aldrig skall få komma till sanningen...

Och uppenbarligen är han duktig.


Du frågar hur jag kan veta vad Bibeln är.. Men samtidigt säger du dig veta vad den är själv:

"Bibeln är människors ord om gud och gudomliga människor, komna ur inspiration från tankar om övernaturliga förklaringar till naturliga fenomen."
-Germund


Som ordet säger: "Herren är sann och alla människor lögnare."

Vems ord väger tyngst?
Herrens eller en människas?


"Tro kan vara väldigt sympatiskt, men det kan också vara rent vidrigt när troende människor övertolkar sitt trosfundament och använder det för att döma andra som syndare.

Den som gör detta representerar ondskan och står väldigt långt från de värden som tillskrivs Jesus från Nasaret. "
-Germund

Så, vad gjorde Jesus när han tex körde ut syndarna från templet då? Tillrättavisade inte Jesus folk?
Och även handgripligen, hindrade dom från synd? (Det är mer än jag gör.)

Det är ingen här som dömer, en domare utmäter straff.. Jag bara tillrättavisar och hoppas att du lyssnar. Allt jag säger om synd har sin basis i Bibeln, och om du inte tror mig så varsågod och läs den.


Och som en kan Bibeln utantill behöver jag inte bli lärd i vad som tillskrivs Jesus tack.. Jag är faktiskt den här som lever efter ordet och citerar det..

Germunds Blog sa...

Rickard,

Det är trevligt att du månar om oss som inte accepterar cirkelresonemanget att Bibeln är guds ord för att det står så i Bibeln.

Vilka stöd för Bibelns sanningsvärde har du Rickard, utöver Bibeln?

Anonym sa...

Vilket stöd har du för att din "vetenskapliga" uppfattning är rätt förutom att detsamma "vetenskap" säger det?

Be inte om sådana fåniga saker, Germund. Du är klokare än så.
När du kan bevisa dina "vetenskapliga" åsikter, utan densamma "vetenskap", bevisar jag Bibeln utan Bibeln. :)


Men ändå då, vad sägs om alla mirakel som utförts av kristna som bevis? Räcker inte det heller?