söndag, juni 23, 2019

Islam säsong 9 avsnitt 1

Muslimer hävdar att vers 9:5 i koranen är en del av historien om Muhammeds gärningar och då undrar vän av ordning vad alla människor i västvärlden i nutid och framtid har att lära av Muhammeds krigståg på den arabiska halvön på 600-talet.

Är koranen mest en historiebok om arabiskt 600-tal?

Det är ovanligt med muslimska nobelpristagare inom
partikelfysik och andra naturvetenskapsområden.

Endast en lättlurad och naivt desperat vilsen människa kan acceptera att en allsmäktig gud utanför tid och rum väljer att ge sitt sista budskap till mänskligheten via en arabisk 600-talskrigare som målmedvetet mördade sina meningsmotståndare för att få makt.

När denna felprogrammerade gud dessutom bestämmer att alla människor på hela Jorden i evighet ska be på arabiska flera gånger per dag vänd mot Saudiarabien borde stollighetsvarningarna yla även hos de viljesvaga.

Lägg därtill böneritualerna som islams gud kräver så blir tokigheterna övertydliga.


Bönemanualen är hämtad hos svensk islams stora hemsida islamguiden


Saker som gör att islams gud godkänner eller underkänner bönen.


Inga kommentarer: