fredag, september 21, 2018

Nazister - kommunister och islamister

Det råder inte minsta tvivel om att det finns tre partier i riksdagen som har kopplingar till de tre dödligaste ideologier som har drabbat mänskligheten.

Sverigedemokraterna kan kopplas till nazismen.
Vänsterpartiet kan kopplas till kommunismen.
Miljöpartiet kan kopplas till islamismen.

De tre ideologierna skulle aldrig ha fått politiskt inflytande om det inte vore för PK-ismen!

Det är de politiskt korrekta landsförrädarna och ynkryggarna som släpper fram brutala ideologier.

Alltid!Inga kommentarer: