måndag, maj 28, 2018

Religionsfrihet

Religionsfrihet innebär rätten att utöva sin religion under förutsättning att det inte skadar andra.

Det innebär bland annat att den som med hänvisning till religion, vägrar bära reglementsenlig klädsel eller vägrar vidröra det andra könet, ställer orimliga krav.

Sådana människor ska aldrig tillåtas arbeta inom yrken som kräver villkorslöst

omhändertagande av alla människor som hamnar i vårdbehov. Exempel på sådana yrkesområden är Polisen, Försvaret, Brandkåren, sjukvården, äldreomsorgen, väktarföretagen eller polisen.

Religionsfrihet innebär också rätten att slippa religiösa budskap!

Det innebär att böneutropet från moskén ska jämställas med att den kristna trosbekännelsen ljuder från kyrktornet via en kraftfull högtalare.

Jag tvivlar på att biskoparna och ärkebiskopen förstår analogin men så är det!

Inga kommentarer: