fredag, maj 11, 2018

Islam och beröringsskräckenJag får ofta frågan; "Vad har du emot muslimer?"

Svaret är att jag inte har något alls emot muslimer generellt!

Däremot har jag stora problem med att acceptera en ideologi som:

1. Har en blodbesudlad krigsherre som mänsklig förebild.
2. Föreskriver böner på arabiska även för den som inte förstår arabiska.
3. Konsekvent innebär kränkande av den värdegrund som bygger på FN-deklarationen om Mänskliga Rättigheter.


I samtliga länder som domineras av islam begränsas:
Demokrati
Jämlikhet
Jämställdhet
Religionsfrihet
Tryckfrihet

Därför har jag problem med islam!

Inga kommentarer: