torsdag, maj 31, 2018

Islam - Fredens religion?


De politiskt korrekta i regeringen och i riksdagen omfokuserar från sak till person varje gång islams brutalitet lyfts fram.

Min kritik handlar aldrig om muslimer!

Till och med människor som jag känner djup respekt för, gör denna omedvetna omfokusering och vägrar att prata om sakfrågan.

De börjar titta bort och blir påtagligt besvärade när jag ber dem hålla sig till ideologin och lämna personfokuset.

Den beröringsskräcken är förklaringen till att kristna förföljs på svenska asylboenden för sin tros skull utan att någon reagerar.

Ärkebiskopen blir oerhört upprörd varje gång islam ifrågasätts men hon tiger om de kristna flyktingarna i Sverige!


Politikerna och den högsta ledningen i Svenska Kyrkan har en tendens att prioritera interreligiösa frågor framför värnandet om utsatta kristna.


Hatet mot muslimer är vidrigt men hatet från muslimer är lika vidrigt!Inga kommentarer: