onsdag, september 26, 2007

E4 Uppsala

Klicka på kartorna så blir de större


Efter att ha bott 42 år i Täby och otaliga gånger svurit över trafikstockningar mellan infarten till Uppsala och norra utfarten i Gävle, kan jag som nybliven enköpingsbo, konstatera att Vägverket äntligen har åtgärdat problemet. 17 oktober i år öppnas den nya vägsträckningen i sin helhet. Fyrfilig motorväg från Stockholm till Gävle, var en dröm och nu när jag inte har någon nytta av den vägen så blir drömmen verklighet.

Klicka på rubriken och läs allt om vägen.

En del av vägen byggs i
betong, vilket inte tidigare har fungerat bra, men vägbyggarna har nog lärt sig av misstagen.

Citat Vägverket:


"Motivet till att välja betong på den mest trafikerade vägsträckan av E4 är i första hand god lönsamhet för betongen under vägens tekniska livslängd. Samtidigt är det strategiskt viktigt att det finns ett alternativ till asfalten. Ska någon tycka att det är meningsfullt att utveckla betongtekniken måste vi som beställare också ta ett ansvar för att det byggs vägar med betong."

Mera här om betongvägar

VV-meddelanden om den nya vägen
pdf-karta

Andra vägprojekt i Sveriges bästa län där jag har bott sedan 1964

Flygbilder

Inga kommentarer: