tisdag, juni 26, 2007

Nya religioner

Klicka på rubriken och läs om teosofi som grundades under andra halvan av 1800-talet av Helena Petrovna Blavatsky.

Teosofin handlar om helheten, livsprocesserna, medvetandets funktioner och vetenskapen om livet.

"Visdom är fullständig kunskap om inte bara oss själva utan också om den värld vi lever i. Visdom inbegripen kunskap om livets sanna mening, som inte finns i det avskilda självets eller sinnets krav och idéer utan i den natur som ligger bortom dessa. Något av denna natur kan blixtsnabbt ge sig tillkänna i ögonblick av godhet och skönhet, tyvärr alltför sällsynta ögonblick då tiden står still och en känsla av något Absolut erfares. Då upphör all längtan att nå bortom detta.
Teosofi är ett uttryck för en bakomliggande fullkomning mot vilken allt tycks ledas och mot vilken allt strävar i utvecklingsprocessen. Men teosofi är inte bara en sanning i vardande utan också, när den sanningen uppfattas, ett sätt att leva så att allt mer av denna sanning får komma till uttryck. Det blir för oss en väg till frigörelse från alla illusioner och misstag i riktning mot ett tillstånd, i vilket man inser sitt sanna förhållande till andra och handlar gentemot dem utifrån sin sanna natur."


Teosofiska samfundet.

Teosofisk ordbok.

Inga kommentarer: