tisdag, februari 19, 2019

Islam och politikens vänster

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har på ett förtjänstfullt sätt strävat efter att reducera kristendomens inflytande över samhällslivet.

Märkligt nog strävar de och det nya vänsterpartiet Mp numera efter att tillåta islams inflytande över samhällslivet.

Det är fullständigt obegripligt såvida inte vänsterns folk attraheras av det totalitära ideologiska tvångsmaskineriet.

Förklaringen kan också vara att en stor del av deras väljarkår sympatiserar med skamkulturen (s.k hederskultur) och klädkoderna.
Läs och begrunda Löfven!

Svik inte rörelsen!Inga kommentarer: