onsdag, november 07, 2018

Motargument och islam

Sidan motargument börjar bli rena islampropagandamegafonen.

Den senaste stolligheten är att i 12 avsnitt försöka bevisa att bibeln är värre än koranen.

Enfaldige Jerlerup har fel i det mesta och så även nu!

Koranen är en samling historier om Muhammeds förträfflighet och hans krigareskapader på 600-talet i Arabien.

Korkade Jerlerup ifrågasätter inte varför guds sista budskap till alla människor i alla tider i alla länder, handlar om Muhammed och hans blodiga erövringskrig på 600-talet som resulterade i invasioner i hela den arabiska halvön, halva Afrika, halva södra Asien, nästan hela Mellanöstern och södra Europa.

Lättlurade Jerlerup ser inte det orimliga i att Muhammed självförsvarade sig så effektivt att han tog makten över alla dessa länder.

Dumme Jerlerup inser inte det orimliga i att en nåderik och barmhärtig allsmäktig gud utsåg en blodbesudlad krigsfurste till sitt sista sändebud till mänskligheten.

Jämförelserna som (censur) Jerlerup gör är mellan gamla testamentet och koranen.

Gamla testamentet är i huvudsak ett judiskt dokument medan nya testamentet är kristendomens fundament.

Nya testamentet handlar om fredsfursten Jesus och koranen handlar om krigsfursten Muhammed men det kan inte Jerlerup förstå eftersom han sannolikt är medvetandeprogrammerad av den politiskt korrekta ideologi som gör Muhammeds efterföljare till offer trots att de har en krigets apostel till mänsklig förebild att efterlikna i allt.

Enligt min ringa mening behöver Jerlerup avprogrammeras!


Tidigare om stollarna

Inga kommentarer: