måndag, oktober 29, 2018

Islamisk take-over i (S)kåne


Jag förstår att det är känsligt med Muhammeds barnäktenskap med tanke på dels att många muslimska länder har tillåtande lagstiftning om detta, dels att det faktiskt är delade meningar om barnhustruns ålder.

I stället för att diskutera sakligt avfärdar de islamiskt lärde allt detta som islamofobi.

När det gäller Muhammed som krigsherre blir det jobbigare för dem eftersom Muhammed själv hävdade att hans gud dikterade koranverser om Muhammeds krigarbravader.

Kanske borde journalister och politiker reflektera över att en halv miljon människor i Sverige har en krigarhövding som mänsklig förebild.

WikiInga kommentarer: