fredag, augusti 17, 2018

Nazister och islamister

Två grenar på samma träd!

Är trädet ruttet bär det rutten frukt.

Islamism (politisk islam) och nazism är ruttna frukter från en rutten idéstam.

Båda ideologerna bygger på avhumanisering av alla som inte delar deras fanatism.

Matteus 7
Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt.
Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt.Inga kommentarer: