fredag, augusti 24, 2018

Folkkampanjen mot massinvandring ringde

Jag fick ett egendomligt telefonsamtal för en stund sedan och efter att ha begrundat den besynnerliga konversationen, undrar jag vilka signaler jag sänder ut och känner ett behov av att förtydliga mig.

1. Jag är inte motståndare till invandring generellt men helt avogt inställd till okontrollerad migration.

2. Jag anser att om det finns migrationsreglerad brottsproblematik, ska den belysas, verifieras och definieras så att exekutiva myndigheter kan åtgärda den.

3. Jag håller med Statsminister Löfven om att den som är arbetsför ska stå till arbetsmarknadens disposition och att om språket lägger hinder i vägen, ska vederbörande visa studieresultat för svenskinlärning.

4. Religiöst betingad klädsel och beteendemönster ska aldrig berättiga till undantag från arbetsmarknadens regler i en sekulär demokrati.

5. Religiösa traditioner och begränsningar är en privatsak och ska aldrig medföra positiv särbehandling i samhället.

6. Religionsfrihet är också rätt till frihet från religiösa krav!

7. Jag instämmer helt i Annie Lööfs program för migration och integration.

8. Jag sårade de politiskt korrekta genom att för fyra år sedan säga det som nu är allmänt vedertagna åsikter!

9. Svensk lag ska gälla alla i Sverige!

10. Arbetsförmedlingens, sjukvårdens, tandvårdens, försäkringskassans och socialtjänstens regler ska gälla lika för alla i Sverige!

År 2014 sköt de tre naiva aporna budbäraren hellre än att lyssna på budskapet.

Slutord:
Nazismen, kommunismen, islamismen och PK-ismen är de största hoten mot det civiliserade samhället!

Inga kommentarer: