onsdag, augusti 08, 2018

%$&@#*%$#@&!

15000 kronor per vecka är mindre än vad en ung man från Afghanistan kostar på ett HVB-hem!

De är fler än 30000!

Inga kommentarer: