måndag, april 02, 2018

Klan i Sverige 2018

Per Brinkemo, Magnus Norell och Magnus Ranstorp är tre av många kloka människor som länge har försökt förklara hur klansamhället fungerar.

Nyhetsjournalister och politiker är immuna mot all information som handlar om invandrares integrationssvårigheter om dessa problem är kulturrelaterade.

De kloka har försökt förklara hur människor i länder med klansystem aldrig har litat på staten eftersom statsledningen alltid utgörs av den för tillfället mäktigaste klanen.

De kloka har försökt förklara hur nyanlända i Sverige har med sig sitt klansystem och hur de helt enkelt inte kan förstå genuin demokrati.

De kloka kämpar mot dumhet och politisk korrekthet.

Politisk korrekthet PK är samhällsfienden nummer ett i Sverige!

PK fungerar som ett effektivt synfilter med 99% spärr mot verkligheten.

Fridolin & Schyman är bara två av många naiva redskap för klansystemets vapendragare.

Muslimska brödraskapet är centrum i organisationssystemet som infiltrerar de politiska partierna med idéer om att Sverige ska anpassas till klansystemets medeltidsstruktur.

Folkpartiet (liberalerna) är det enda parti som har undkommit klansmittan.

Moderaterna hade en partistyrelseledamot som är i europeisk elitklass inom islamismen.

Centerpartiet och Socialdemokraterna har till slut börjat sanera men har mycket kvar att göra.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ledare som saknar all förmåga att förstå verkligheten så där frodas kulturdödgräveriet.

Sverigedemokraterna växer enbart på grund av de övriga partiernas oförmåga att hantera verkligheten.

Sverigedemokraterna mal på med sitt enfaldiga enkelspåriga budskap och deras förslag till lösning på problemen de larmar om, har redan visat sig vara ogenomförbara.

I Sverige finns minst 80000 (åttiotusen) migranter med utvisningsbeslut men bara några få per vecka flygs tillbaka och detta till enorma kostnader.

Om ledarna i de övriga partierna hade accepterat verkligheten tidigare hade SD varit ett marginellt parti som Fi.

SD och Fi är partier på de yttersta tok-flankerna och bör tillerkännas lika lite tilltro!

Naturligtvis måste vi som är anpassade till det svenska politiska systemet, först förstå klansystemet innan vi kan bekämpa det.

Naturligtvis ska vi respektera migranternas bakgrund och oförmåga att förstå det goda i demokrati, religionsfrihet, jämlikhet, tryckfrihet, jämställdhet och konsensustradition.

Naturligtvis ska den svenska staten kräva av migranterna att de ska lära sig svenska och demokratins villkor om de vill bli en del av det svenska samhället.

Naturligtvis ska den svenska staten kräva av alla arbetsföra migranter att de finner sig i exakt samma villkor för försörjning som avkrävs svenska medborgare.

Naturligtvis ska den svenska staten visa absolut nolltolerans mot klan-enklaver i Sverige.

Inga kommentarer: