söndag, april 15, 2018

Diesel eller bensin?

Redan på slutet 70-talet visste vi som pysslade med motoranalys för de största biltillverkarna att bensinmotorer kunde renas effektivt men forskningsresultaten kunde inte omsättas i kommersiell praktik på grund av tekniska begränsningar.

Med dagens sofistikerade motorstyrningssystem handlar det bara om hur mycket vi är villiga att betala för en ren förbränningsmotor.

Dieselmotorn har haft sin naturliga plats i stora transportfordon på grund av sin energieffektivitet men den var en fruktansvärd källa till farliga utsläpp.

Så är det än i dag men biltillverkarna har försökt vilseleda köparna med manipulerade givarsystem som lurar typbesiktningslaboratorierna.

Ännu år 2018 försöker BMW, Mercedes, Volkswagen och Audi vilseleda marknaden fast det är uppenbart att koldioxid och kvävedioxid är pest och kolera.

Tar man ned det ena så ökar det andra.

En effektiv förbränningsmotor som drivs med alkohol ska kombineras med en elmotor och ett batteri för minst 30 mils körning.

Det är lösningen till dess att bänslecellen är färdigutvecklad.

Punkt!Inga kommentarer: