fredag, april 05, 2013

Bitcoin - En bubbelpeng

Klicka på bilderna så blir de större

Den senaste tidens finansoro har riktat uppmärksamheten mot alternativa sätt att konservera tillgångar och handla med dem.

Just nu verkar Bitcoin vara hetast men enligt min ringa mening kommer den nya ekonomiska bubblan snart att spricka och jag kan bara hoppas att inga statskassor och storbanker hinner stoppa fingrarna i den möglande syltburken.Wiki 

"Bitcoin skapades 2009 av Satoshi Nakamoto (troligtvis en pseudonym), vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över Internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part.

Till skillnad från många andra valutor så förlitar sig inte Bitcoin på någon central utfärdare i form av exempelvis en centralbank, utan använder sig istället av en distribuerad databas utspridd över de noder som utgör P2P-nätverket för att journalföra transaktioner. För att upprätthålla säkerhet och sekretess förlitar sig Bitcoin på kryptografi, för att exempelvis säkerställa att bitcoins endast kan spenderas av dess ägare samt bara spenderas en gång av nämnda ägare.

Bitcoins design tillåter anonymt ägande och överförande av värden genom P2P-nätverket. Varje användares bitcoins sparas i en plånboksfil tillsammans med ett godtyckligt antal bitcoin-adresser. Plånboksfilen kan sparas på användarens dator eller hos en tredje part som erbjuder en sådan tjänst. I båda fallen kan bitcoins skickas över Internet till vem som helst med en bitcoin-adress. Bitcoins P2P-topologi och avsaknad av central administration gör det omöjligt för exempelvis myndigheter att manipulera värdet av bitcoins eller framkalla inflation genom att producera fler av dem."

 Inofficiell svensk hemsida  Delar av den citeras:
"Det som framförallt skiljer Bitcoin från tidigare digitala valutor / kryptovalutor är att det är helt decentraliserat. Systemet bygger på P2P-teknik och ingen central auktoritet existerar eller behövs.
Kryptering

För att förstå hur Bitcoin fungerar måste man först känna till lite om kryptering och mer specifikt omassymetrisk kryptering. Inom Bitcoin kallas den publika delen av ett  nyckelpar (eller egentligen en hashning av den publika delen) för en Bitcoinadress. En adress har ett saldo och vem som helst kan skicka pengar till den, adressen kan alltså liknas vid ett kontonummer. För att skicka pengar vidare från en adress krävs att man känner till den privata nyckeln.
Transaktioner

När bitcoins skall överföras från adress A till B skapas en transaktion av ägaren till adress A. Transaktionen signeras med den privata nyckeln som svarar mot adress A och publiceras sedan till nätverket. Nu finns alltså en transaktion som alla noder i nätverket känner till, men enligt problematiken om dubbelspendering skulle förstås ägaren till A samtidigt kunna sända ut en snarlik transaktion där summan istället skickas till adressen C, och en annan där den skickas till adressen D. För att ägaren till adress B skall kunna vara säker på att transaktionen är ”bekräftad” måste nätverket komma överrens om vilken transaktion som är den riktiga.
Blockkedjan"


Bitcoin Wiki 
"Bitcoin is an experimental, decentralized digital currency that enables instant payments to anyone, anywhere in the world. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority: managing transactions and issuing money are carried out collectively by the network.

The original Bitcoin software by Satoshi Nakamoto was released under the MIT license. Most client software, derived or "from scratch", also use open source licensing.

Bitcoin is one of the first implementations of a concept called crypto-currency which was first described in 1998 by Wei Dai on the cypherpunks mailing list. Building upon the notion that money is any object, or any sort of record, accepted as payment for goods and services and repayment of debts in a given country or socio-economic context, Bitcoin is designed around the idea of using cryptography to control the creation and transfer of money, rather than relying on central authorities."

Mediebevakningen är skral men Svenska Dagbladet har börjat vakna.
SvD - SvD - SvD
-

Inga kommentarer: