torsdag, mars 08, 2012

Internationella kvinnodagen 8/3 2012


I dag på internationella kvinnodagen består fortfarande Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter av nationer där kvinnor har en underordnad ställning i samhället!

-
Rådssammansättningen


De svenska politiska partierna gullar fortfarande med islam som föreskriver kvinnans underordning vilket inte skulle vara så allvarligt om muslimer i allmänhet såg på koranens påbud så som de flesta kristna ser på bibelns.

Beklagligtvis ser dock de flesta muslimer på koranen som livets absoluta rättesnöre vilket är ett hån mot kvinnors rätt till jämställdhet och jämlikhet.

Allt i bloggen om kvinnodagen
SvT om bra filmer att se i dag
SvT om kvinnodagens historia
SvK om kvinnodagen
SvD om kvinnodagen
Nordiska Museet om kvinnodagen
SvD om kvinnors underordning i Sverige
-

Inga kommentarer: