måndag, juli 04, 2011

Blå Burgunder Vindruvor


Det här blogginlägget skrevs år 2013 men den översta bilden är från år 2015 då vinrankan har växt i en rektangel med sidorna 5 x 4 meter.
Nu 2016, växer den vidare i sin rektangel och är sannolikt snart 30 meter.


Klicka på bilderna så blir de större
-
Augusti 2013


Inlägget skrevs i juli 2011 och den övre bilden är från juni 2013
För tre år sedan köpte jag en liten späd vindruvsplanta. Den var lika liten och späd när hösten kom. Inte ett enda blad och jag trodde att den var död, men nästa vår växte den till en meter och bar sex klasar med underbart goda druvor av sorten Blå Burgunder.

Bilden visar en del av årets skörd - två meter av sju.

Nu gäller det att lära sig hur växten ska skötas.
Vinrankor måste beskäras både på sommaren och vintern. Hur det går till är lite olika beroende på sort och om de odlas i växthus eller på friland.

Under sommaren låter man ett par klasar utvecklas på sidorankorna och beskär dessa ett par blad efter klasarna. Sidorankor utan klasar beskärs efter tre fyra blad. Där man beskär utvecklas nya skott och dessa beskärs efter ett blad. Sitter sidorankorna väldigt tätt, gallrar man dessa till 20-30 cm. Även klasarna kan behöva gallras.

Vinterbeskärningen görs under senhösten. Gör det inte alltför sent, då blöder rankorna. Sidorankorna  beskärs efter en eller två knoppar. Där växer ut nya rankor året efter.

Det finns många sätt att beskära vinrankor. Här är ett. A. Skär plantan över två knoppar vid plantering. B. Låt rankorna växa 50-100 cm om året. C. Gallra bland sidoskotten efter tre år. D. Under hösten skär du ned huvudstocken till 5-6 ögon av årstillväxten. Sidoskotten ska behålla två ögon. Illustrationerna är tagna ur boken Beskärningsboken av Klaus Vollbrecht, Gustaf Alm och Han Veltman. Natur och Kultur/LTs förlag.

Sommarbeskärning: Skär bort det som finns två blad utanför blomklasen på rankan. Pincera bort skottspetsen på skott som saknar blomklasar. Ta bort "tjuvar".Alternativ ett
1. Vid planteringen beskärs plantan över två knoppar. 2. Rankorna leda längs trådar eller annat stöd. Varje år tillåts de växa 50-100 cm. Ytterligare tillväxt skärs bort. 3. Efter tre år är rankorna välbesatta med sidoskott, som gallras till ca 25 cm avstånd. 4. På varje sidoskott utvecklas en blomklase i andra eller tredje bladvecket. Om fler klasar utvecklas tas de bort. 5. På hösten skärs huvudstockarna åter till 5-6 ögon av årstillväxten och de nya sidoskotten till två ögon (november-december). 6. Under sommaren sporras sidoskotten så att endast två blad återstår utanför fruktklasen. Skott utan blomklasar skärs över fem blad. "Tjuvar" i bladvecken nyps in över ett blad. Efter några år, när sidoskotten blivit för långa, föryngras vinstocken genom att nya rankor släpps fram och de gamla tas bort.

Om din ranka planterades den gångna säsongen är den än så länge i uppbyggnads- stadiet. Räkna inte med någon större skörd än på ett par år. Ska den spaljeras låter du två grenar ledas horisontellt åt varsitt håll från grundstocken. Låt de växa ca 25 cm horisontellt och led de sedan uppåt. Det kommer då vara ca 50 cm mellan de båda uppåtgående stockarna. Jag är usel på att teckna och tog mig därför friheten att fotografera en bild ur den suveräna boken Allt om trädgård. Huvudförfattare är Marie och Björn Hansson, medförfattare en mängd av Sveriges riktigt trädgårdskunniga inom olika områden. En synnerligen användbar bok!.

Då är vinet spaljerat. Följ från och med nu grundprincipen att de båda vertikala skotten tillåts dra iväg mellan 50 och 100 cm per år. Resten kortas in. Beskärningen handlar både om att få en vacker vinranka och om att optimera kommande skördar.

Efter några år har vinrankat producerat mängder med sidoskott på de två huvudgrenarna. Gallra så att det är ca 25 cm mellan varje skott. Alla sidoskott däremellan skärs bort.


När rankan är några år gammal och uppbyggd enligt ovan börjar den producera gott om vindruvor. Från och med nu är det allmän årlig vinterbeskärning som gäller:
Huvudstockarna beskärs enligt principen att de får växa till mellan 50 och 100 cm per säsong. Resten kortas in.
Fortsätt att hålla 25 cm mellan nya sidoskott. Övriga gallras bort.
De sidoskott som har burit druvklasar kortas in så att två nya knoppar finns kvar till nästa år.

Kvar efter beskärning har ni en snygg, om än något naken, planta som är väl förberedd inför nästa års massiva produktion av druvor. Hoppas vi.

Alternativ två
Vin klipper man bara under vintern eftersom plantorna har ett så högt savtryck på våren att de lätt blöder ihjäl om man klipper i dem då. Ta som regel att utföra alla beskärningar av vinrankan mellan jul och nyår. Under sommaren som kommer väljer ni ut två skott som har vuxit kraftigt och leder upp dem längs en vägg s.k. ledskott. Passa på att korta in alla sidoskott till ledskotten genom att nypa av dem efter två till tre blad. Till nyår skärs alla andra grenar utom de två utvalda ledskotten bort och även ledskotten kortas in till hälften samtidigt som sidoskotten beskärs över ett öga. Proceduren med nypningen av sidoskotten upprepas sedan nästa sommar och likaså vinterbeskärningen. Var obevekliga med att klippa bort alla vindruvsklasar utom två-tre stycken på varje ledskott. Annars räcker inte plantans näring och energi till att göra söta, goda druvor.

Vindruvor ska beskäras hårt på senhösten innan nyår. Beskär man på våren så kan den blöda till döds. På hösten så kortar man in alla skott så endast 1-2 vilande knoppar återstår. (har den misskötts under några år så kan man skära in den även på lite äldre ved.)Vinrankan ser ganska kal och mager ut efter beskärningen och det är OK. När blomningen kommer på årsskotten på våren så kan man nypa bort lite blad så insekterna lättare kommer åt blomklasarna. Är det ont om insekter kan man pollinera själv genom att kupa blommorna med händerna och dra försiktigt klasen genom handen. När ärtstora druvor bildats är det dags att börja pincera. Varje skott bör ha max 2 vindruvsklasar. Klipp av skottet över 2 blad efter druvklasen. De skott som ej har druvor kortas in så endast 2-4 blad finns kvar. Detta upprepas några gånger under sommaren och är extra viktig om den växer i ett växthus eftersom vnrankor växer mycket kraftigt och lätt kan ta överhanden. När klasarna börjar mogna brukar jag ta bort lite blad så solen lättare kommer åt, då tycker jag de blir sötare. De vanliga vindruvorna tycker om kalk de ryska(staketvindruvor) vill ej ha kalk. Vindruvor brukar vara ganska torktåliga när de är planterade i marken eftersom de har ett ganska djupgående rotsystem. I kruka bör man dock se till att de inte torkar ut på sommaren, på vintern ska krukorna hållas ganska torra. De behöver inte mycket näring och för mycket kväve bör undvikas eftersom man då får en mycket stor grönmassa och lite blommor. För mycket kväve + torr luft kan också göra att vindruvan får mjöldagg. Står den i ett växthus/uterum så bör man ha bra ventilation + ev. skuggning mot för stark sol, det kan hända att bladen bränns i ett glasväxthus/uterum om det ligger soligt placerat. Höga temperaturer är lika farliga som låga för de flesta växter.

Vinrankor beskärs på vintern, i november eller december. (Det finns en sommarbeskärning också, men den tar vi då) Hos vinrankor stiger saven tidigt. Om de beskärs under vårvintern är risken stor att de börjar blöda häftigt, vilket de tar stor skada av.
Men hur?
Om din ranka planterades den gångna säsongen är den än så länge i uppbyggnads- stadiet. Räkna inte med någon större skörd än på ett par år. Ska den spaljeras låter du två grenar ledas horisontellt åt varsitt håll från grundstocken. Låt de växa ca 25 cm horisontellt och led de sedan uppåt. Det kommer då vara ca 50 cm mellan de båda uppåtgående stockarna. Jag är usel på att teckna och tog mig därför friheten att fotografera en bild ur den suveräna boken Allt om trädgård. Huvudförfattare är Marie och Björn Hansson, medförfattare en mängd av Sveriges riktigt trädgårdskunniga inom olika områden. En synnerligen användbar bok!.

Då är vinet spaljerat. Följ från och med nu grundprincipen att de båda vertikala skotten tillåts dra iväg mellan 50 och 100 cm per år. Resten kortas in. Beskärningen handlar både om att få en vacker vinranka och om att optimera kommande skördar.


Efter några år har vinrankat producerat mängder med sidoskott på de två huvudgrenarna. Gallra så att det är ca 25 cm mellan varje skott. Alla sidoskott däremellan skärs bort.

När rankan är några år gammal och uppbyggd enligt ovan börjar den producera gott om vindruvor. Från och med nu är det allmän årlig vinterbeskärning som gäller:

· Huvudstockarna beskärs enligt principen att de får växa till mellan 50 och 100 cm per säsong. Resten kortas in.

· Fortsätt att hålla 25 cm mellan nya sidoskott. Övriga gallras bort.

· De sidoskott som har burit druvklasar kortas in så att två nya knoppar finns kvar till nästa år. Se bild.

-

2 kommentarer:

Walther Metzler sa...

Underbart !!!

Germund sa...

Den sista bilden är fusk men så kommer det snart att se ut.