fredag, november 12, 2010

LHC - Mycket larm om nästan inget när Large Hadron Collider slungar protoner

Klicka på bilderna så blir de större. Den övre visar hur 28 kilometer LHC-tunnel finns under landskapet. Allt i bloggen om LHC här

De senaste nyheterna direkt från CERN finns här

Den undre bilden visar en sektion av tunneln
I morse kom det nya rapporter från LHC i CERN. Nu ska vetenskapsmännen återskapa ursoppan som de tror fanns miljondels sekunder för Big Bang.

Jag undrar om de medvetet försöker föra oss bakom ljuset eller om de helt enkelt glömmer bort en av partikelfysikens viktigaste fundament.

Universum består av 100% någonting, men vi kan bara observera cirka 5% av det på grund av att de övriga 95% inte reflekteras av någon strålning som vi okunniga människor kan generera.

Vetenskapsradion:
"Nu går forskningen vid partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz, i acceleratorn Large Hadron Collider, in i en ny fas. Där har man nu börjat återskapa den soppa som all materia bestod av bara några miljondelar av en sekund efter big bang.

Acceleratorn på gränsen mellan Schweiz och Frankrike är en underjordisk tunnel, 28 kilometer i omkrets, där man sen starten 2008 svingat runt protoner i nära ljusets hastighet – och så krockat dem, för att se vilka nya småpartiklar man kunde tänkas få ut i de våldsamma, men protonsmå, krockarna.

Nu har man övergått till att krocka blyjoner istället. Betydligt större och tyngre partiklar. Och i de krockarna letar man inte spår efter enskilda spännande nya partiklar – nu är det själva den soppa som krocken resulterar i som är intressant. Här får man en glimt av hur det såg ut i universums tidiga barndom, bara några miljondels sekunder efter big bang.

I krocken blir de kvarkar som bygger upp protoner och neutroner så hoppressade att de inte klarar att hålla sig kvar i just protoner och neutroner längre. Det blir en enda röra av kvarkar och de klisterpartiklar som normalt håller dem på plats; gluoner.

Likadant var det i universums början – under några tusendels sekunder, precis i början, var materien så sammanpressad att den var i en enda röra. En kvark-gluonsoppa. Som en gas, trodde man förut. Men nej, mer som en vätska, har man visat vid en accelerator i USA.

Och den här kvark-gluonsoppa framställer man och studerar små små droppar av i acceleratorn i Schweiz."


Alla dessa experiment ger overifierbara teorier eftersom den största delen av forskningsmaterialet är oåtkomligt för våra mätmetoder.

För att kanske få klarhet, skickade jag detta e-brev nyss till Vetenskapredaktionens Camilla Widebeck:
Jag har konstaterat att forskarna är tämligen eniga om att endast 5% av universums beståndsdelar kan observeras och verifieras eftersom resten inte reflekterar den strålning som vi kan generera.

Detta gäller naturligtvis även i LHC-tunneln vid CERN.

På vilket sätt för då experimenten vetenskapen framåt?

Så länge vi inte känner till egenskaperna hos det vi kallar mörk materia eller mörk energi, har vi ingen möjlighet att överblicka de totala effekterna av partikelkollisionerna.

Kan ni förklara för en obildad bondson hur LHC-experimenten kan anses vara analyserade när vi enbart kan betrakta hur 5% av substansen påverkas?
Kanske låter det så här i morgon inne hos chefen på CERN
-
Just nu lyssnar jag på programmet och den intervjuade experten Tord Ekelöf tror att Higgs partikel kommer att verifieras inom två år, men jag tror att det som kallas Higgs partikel, liksom eventuella strängar, finns bland de 95% av universum som är dolt för oss.
-
Jag har ställt frågor till Ekelöf och fyller på här om han kan svara.

Inga kommentarer: